,,Obuoliukų” grupė

,,Obuoliukų“ grupėje ugdomi 4-5 metų vaikai pagal lopšelio-darželio „Svirnelis” pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą.  Grupėje sukurta įvairiapusė vaikų ugdymosi aplinka, skatina vaikų pažintinius, meninius gebėjimus, teigiamas emocijas, bendravimą. Tarp grupės bendruomenės vyrauja šilti tarpusavio santykiai, teigiamos emocijos. Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių adaptacijai, savarankiškumo ugdymui, individualiam bendravimui su vaiku.

Grupėje vaikučių laukia mokytojos: Ramutė Saganavičienė, Virginija Aukštakienė, Elvyra Vosylė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja: Rasa Jurgaitienė

Grupės darbo laikas: 7.00 – 17.30