2024 metai

2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metai

2023 metų finansinių atskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metai

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. finansinės ataskaitos

2022 II ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2022 I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 metai

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 III ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2021 II ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2021 I ketv finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 metai

2020 II ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2020 I ketv finansinių ataskaitų rinkinys


2019 metai

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 III ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2019 II ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2019 I ketv finansinių ataskaitų rinkinys


2018 metai

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų III ketv  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų II ketv  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų I ketv finansinių ataskaitų rinkinys

 


2017 metai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų III ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų II ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketv finansinių ataskaitų rinkinys