Darbo užmokestis 2021 m. I ketv.

DARBO UŽMOKESTIS 2019 M.

Pareigos Etatų skaičius(darbuotojų skaičius) Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis
(Eur)* vienam darbuotojui
Direktorius 1 (1) Neskelbiama **
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 (1) Neskelbiama **
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 (1)  Neskelbiama **
Grupių auklėtojas 3,36 (4) 729,59
Grupių vyresn. auklėtojas 11,52 (13) 842,92
Pedagogas metodininkas 6,22 (6) 1133,91
Muzikos pedagogas 1,1  (2) 558,53
Meninio ugdymo pedagogas 1,11 (2) 482,84
Raštvedys, archyvaras 1,2 (1) Neskelbiama**
Dietistas 0,75 (1) Neskelbiama**
Auklėtojo padėjėjas 11,6 (11) 729,74
Naktinė auklė 1,3 (3) 386,53
Virėjas 2,75 (3) 713,62
Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,5 (1) Neskelbiama**
Sandėlininkas 1 (1) Neskelbiama**
Skalbėjas 1 (1) Neskelbiama**
Patalynės prižiūrėtoja 0,35 (1) Neskelbiama**
Valytojas 0,8 (1) Neskelbiama**
Kiemsargis 1,58 2) 438,45
IT darbuotojas 0,2 (1) Neskelbiama**
Darbininkas, atliekantis remonto darbus 1,2 (1) Neskelbiama**
Administratorius 1 (1) Neskelbiama**

             

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius
gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų);
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr.480 18 punktu.