Metiniai veiklos planai ir ataskaitos:

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2023 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2022 m. veiklos plano ataskaita

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2022 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2021 metų veiklos ataskaita

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2021 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2020 metų veiklos planas

Kauno lopšelio-darželio Svirnelis” 2019 metų veiklos planas

Kauno lopšelio darželio ,,Svirnelis” 2018 metų veiklos planas 

Strateginis planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 2022-2024 metų strateginis planas

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” strateginis 2019-2021 metų planas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Kauno-l.-d.-Svirnelis-2022-m.-ikimokyklinio-ugdymo-programa

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” ikimokyklinio ugdymo programa