Įstaigos pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“

Adresas:  St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas.

Tel. (8 37) 31 17 35, 31 39 37

El. paštas: svirnelisld@gmail.com

Įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo mokykla.

Mokymo kalba: lietuvių.

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė.

Veiklos sritis: švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Duomenys kaupiami ir saugomi:  Juridinių asmenų registre, kodas 191638647.

Įstaigai vadovauja direktorė Ramunė Džiaugienė.

Įstaiga įkurta 1968 m. Jai suteiktas 74-ojo lopšelio-darželio pavadinimas. Tuo metu lopšelyje-darželyje veikė 10 grupių. Nuo 1988 m. įstaiga buvo skirta kvėpavimo ligomis sergantiems vaikams, įrengti medikų kabinetai, veikė 9 grupės.

1990 m. įstaiga neteko kvėpavimo ligomis sergančių vaikų ugdymo įstaigos statuso. 1996 m. 74-ojo lopšelio-darželio pavadinimas pakeistas į Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ pavadinimą.

2017 m. pradėtas vykdyti ES projektas ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0001. Rekonstruotas vienas korpusas. Nuo 2020-09-01 įstaigoje veikia 11 grupių vaikams.