MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – Rasa Kazimiera Tamulaitienė

Sekretorė – Jūratė Šakavičienė

Nariai – visi pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Bubinienė bei psichologė Vilija Lazauskaitė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Šakavičienė.

Pirmininkės pavaduotoja – Daiva Krutkienė.

Sekretorė – mokytoja Vaida Imbrasienė.

Narės:

specialioji pedagogė –  Lina Subačienė,

mokytoja – Virginija Kulvietienė,

socialinė pedagogė – Virginija Aukštakienė,

logopedė – Valentina Bajarskienė,

psichologė – Vilija Lazauskaitė.

Darbo taryba

Pirmininkė – Sigita Žitiniavičienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)

Sekretorė – Edita Piraitienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

Narys – Raimondas Pužas (kiemsargis, ūkvedys)