MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė       Ramunė Džiaugienė

Sekretorė         Jūratė Šakavičienė

Nariai-visi pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Bubinienė

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė       Jūratė Šakavičienė

Sekretorė         Irena Karveckienė

Nariai-visi pedagogai

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorė Ramunė Džiaugienė.

Pirmininkės pavaduotoja – direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Šakavičienė.

Sekretorė – mokytoja Vilma Pužauskienė.

Narės:

logopedė, specialioji pedagogė Daiva Krutkienė,

mokytoja Aida Žalimienė,

socialinė pedagogė Virginija Aukštakienė,

logopedė Valentina Bajarskienė.

Darbo taryba

Pirmininkė – Aida Žalimienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja)

Sekretorė – Edita Piraitienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

Narys – Raimondas Pužas (kiemsargis, ūkvedys)