„Smalsučių“ grupė

Mes vaikučiai-mes smalsučiai,

Norim viską sužinoti!

Kurti, žaisti ir dainuoti.

Sveikai gyventi bei sportuoti!

Grupėje 4-5 metų vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio „Svirnelis“ parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Grupėje sukurta jauki ir saugi aplinka, atitinkanti vaikų amžių, poreikius bei gebėjimus, ir yra  nuolat atnaujinama ir papildoma funkcionaliais žaislais bei ugdymo(si) priemonėmis. Grupės aplinka skatina vaikų kūrybiškumą, tyrinėjimą, eksperimentus, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Ugdymo procesas vyksta per pagrindinę vaiko veiklą – žaidimą. Vaikai skatinami domėtis aplinka, gamta, atliekami trumpalaikiai ir ilgalaikiai stebėjimai (augalų sodinimo, dygimo, augimo procesai ir kt.), visiems kartu džiaugiantis bendros veiklos rezultatais. Grupės bendruomenė kuria ir puoselėja tradicijas. Kiekvienais metais rengia  šeimos šventes, kalėdinius renginius. „Smalsučiai“ dalyvauja vaikų kūrybos darbų  parodose bei įvairiuose projektuose, akcijose, edukacinėse išvykose. Glaudžiai bendradarbiaujame su ugdytinių tėveliais ir daug dėmesio skiriame vaiko fizinei, psichinei ir emocinei sveikatai, siekiant išugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę už savo ir kitų saugumą. Daug dėmesio grupėje skiriama vertinant ir puoselėjant vaiko individualumą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą sutarti su bendraamžiais.

Grupėje vaikučių laukia mokytojos: Inga Balčiūnienė, Irena Karveckienė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja: Milda Valeikienė.

Grupės darbo laikas: 7.00 – 19.00