Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė

II vadybinė ir vyr. auklėtojos kvalifikacinės kategorijos

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1960, Kaunas
Gyvenamoji vieta – Kaunas.

Išsilavinimas:
1978 m. Kauno 17 vidurinė mokykla
1978-1981 m. Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla, specialybė: suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.
1981-1984 m. ŠPI KIAF magistro kvalifikacinis laipsnis, specialybė: suteikta  ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
2000-2002 m. VDU edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinė patirtis:
Pedagoginio darbo stažas – 40 m., vadybinio darbo stažas – 37 metai.
1978 m. birželis -rugpjūtis – Kauno lopšelis-darželis Nr.98, lopšelio gr. med.sesuo.
1978 m. rugpjūtis – 1984 m. vasaris- Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė m-la , studentė;
1981 m. vasaris- 1981 m. rugpjūtis – Kauno lopšelis darželis Nr.69, auklėtoja.
1981 m.rugsėjis-1984 m. rugpjūtis – Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, studentė.
1984 m. rugsėjis- 1985 m. spalis Kauno lopšelis-darželis Nr.83, auklėtoja.
1985 m. spalis- iki 2022-08-31 Kauno lopšelis darželis Nr.55, nuo 1994 m. Kauno lopšelis- darželis ,,Kodėlčiukas” – direktorė.

Nuo 2022-09-01 Kauno lopšelio- darželio ,,Svirnelis“ direktorė.

Tel. (8 37) 31 17 35

El. paštas: svirnelisld@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Šakavičienė

Skaityti gyvenimo aprašymą >>

Tel. (8 37) 31 39 37, 861012579

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė

II vadybinė ir metodininko kvalifikacinė kategorija

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1963, Kaunas
Gyvenamoji vieta- Kauno m.

Išsilavinimas:
1981 m. Kauno 25 vidurinė mokykla.
1981-1983 m. Vilniaus prekybos technikumas, specialybė: pramoninių prekių mokslo ir prekybos organizavimas.
2002-2007 m. Šiaulių universitetas, specialybė: baigė pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programą, suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. 2015-2017 m. Lietuvos sporto universitetas, baigė edukologijos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinė patirtis: Pedagoginio darbo stažas – 15 m.,  darbo stažas- 29 metai.

1983-1992 ,, Littorgodežda”, prekių žinovė.
2001-2003 Kauno lopšelis-darželis “Kodėlčiukas”, auklėtojos asistentė.
2004-2005 UAB ,,Antijara”, vadybininkė.
2005-2007 Kauno darželis-mokykla ,,Žemyna”, mokytojos asistentė.
2007-2014 Kauno lopšelis-darželis ,,Žemyna”, auklėtoja.
2014 m. Kauno lopšelis-darželis ,,Kodėlčiukas” direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja.

Nuo  2022-09-01 Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja.

Tel. (8 37) 31 39 85

El. paštas: ugdymas@kodelciukas.com

Direktorės pavaduotoja ūkiui Kristina Abramavičienė

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1961, Kaunas
Gyvenamoji vieta- Kaunas

Išsilavinimas:
1986 m. Buhalterijos kursai
1982-1986 m. Kauno technikos kolegija, specialybė: technikas-technologas.

Profesinė patirtis:
1981-1982m. Kauno lopšelis-darželis Nr.49,pavaduojanti  auklėtoja.
1982-1986m. Trikotažo fabrikas, siuvėja.
1986-2004m. AB “Kauno vaistinių centras” Dainavos vaistinė, buhalterė.
1997-2011m. UAB “Smiltyninio Šlamučio” vaistinė, buhalterė.
2008-2010m. IĮ “Almantė”UAB“, pardavėja-konsultantė .

2014m. Kauno lopšelis-darželis “Kodėlčiukas” direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, raštvedė.

Nuo 2022-09-01 Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Tel. (8 37) 31 39 85

El. paštas: svirnelisld@gmail.com

Direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės darbotvarkė

Darbo laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.30 Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Veiklos procesų organizavimas Dokumentacijos tvarkymas Veiklos procesų organizavimas
9.00 Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas
10.00 Veiklos procesų organizavimas Ugdymo proceso   stebėsena Įstaigos veiklos stebėsena Veiklos procesų organizavimas Įstaigos veiklos stebėsena
12.30-13.00 Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka
13.00 Bendravimas su darbuotojais Veiklos procesų organizavimas Veiklos procesų organizavimas Bendravimas su įstaigos specialistais Bendravimas su darbuotojais
14.30 Įstaigos veiklos stebėsena Interesantų priėmimas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Bendravimas su bendruomene
15.00-

16.00

Interesantų priėmimas Bendravimas su darbuotojais Interesantų priėmimas

(16.00-17.30)

Interesantų priėmimas Dokumentacijos tvarkymas

Direktorės pavaduotojos ugdymui Jūratės Šakavičienės darbotvarkė

Darbo laikas nuo 8.00 iki 16.30 val.

Darbo laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00 Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Pedagogų konsultavimas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas
9.00 Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas
10.00 Ugdymo proceso stebėsena Pedagogų konsultavimas Ugdymo proceso stebėsena Bendravimas su įstaigos specialistais Ugdymo proceso stebėsena
12.30-13.00 Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka
13.00 Dokumentacijos tvarkymas Interesantų priėmimas Dokumentacijos tvarkymas Interesantų priėmimas Pedagogų konsultavimas
14.30-16.30 Pedagogų konsultavimas Ugdymo proceso stebėsena Interesantų priėmimas Ugdymo proceso stebėsena Dokumentacijos tvarkymas

Direktorės pavaduotojos ugdymui Ilonos Kairienės darbotvarkė 

Darbo grafikas kintantis – 4 darbo valandos per dieną

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Dokumentacijos tvarkymas Mokytojų konsultavimas Mokytojų konsultavimas Dokumentacijos tvarkymas Individualūs pokalbiai su mokytojom, įstaigos specialistais
Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas
Ugdymo veiklos priežiūra Ugdymo veiklos priežiūra Ugdymo veiklos stebėsena, refleksija Bendradarbiavimas su įstaigos mokytojais, specialistais Ugdymo veiklos stebėsena, refleksija
Dokumantacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas
Bendradarbiavimas su įstaigos mokytojais, specialistais Bendradarbiavimas su įstaigos mokytojais, specialistais Pasikeitimas informacija (mokytojų įžvalgos, grįžtamasis ryšys) Interesantų priėmimas Pasikeitimas informacija (mokytojų įžvalgos, grįžtamasis ryšys)