Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė

II vadybinė ir vyr. auklėtojos kvalifikacinės kategorijos

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1960, Kaunas
Gyvenamoji vieta – Kaunas.

Išsilavinimas:
1978 m. Kauno 17 vidurinė mokykla
1978-1981 m. Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla, specialybė: suteikta ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.
1981-1984 m. ŠPI KIAF magistro kvalifikacinis laipsnis, specialybė: suteikta  ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
2000-2002 m. VDU edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Profesinė patirtis:
Pedagoginio darbo stažas – 40 m., vadybinio darbo stažas – 37 metai.
1978 m. birželis -rugpjūtis – Kauno lopšelis-darželis Nr.98, lopšelio gr. med.sesuo.
1978 m. rugpjūtis – 1984 m. vasaris- Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė m-la , studentė;
1981 m. vasaris- 1981 m. rugpjūtis – Kauno lopšelis darželis Nr.69, auklėtoja.
1981 m.rugsėjis-1984 m. rugpjūtis – Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, studentė.
1984 m. rugsėjis- 1985 m. spalis Kauno lopšelis-darželis Nr.83, auklėtoja.
1985 m. spalis- iki 2022-08-31 Kauno lopšelis darželis Nr.55, nuo 1994 m. Kauno lopšelis- darželis ,,Kodėlčiukas” – direktorė.

Nuo 2022-09-01 Kauno lopšelio- darželio ,,Svirnelis“ direktorė.

Tel.  +370 37 31 40 73, +370 37 31 17 35

El. paštas: svirnelisld@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Šakavičienė

Skaityti gyvenimo aprašymą >>

Tel. +370 37 31 39 37, +37061012579

Direktorės pavaduotoja ūkiui Kristina Abramavičienė

GYVENIMO APRAŠYMAS:

Asmeninė informacija:
Gimimo metai 1961, Kaunas
Gyvenamoji vieta- Kaunas

Išsilavinimas:
1986 m. Buhalterijos kursai
1982-1986 m. Kauno technikos kolegija, specialybė: technikas-technologas.

Profesinė patirtis:
1981-1982m. Kauno lopšelis-darželis Nr.49,pavaduojanti  auklėtoja.
1982-1986m. Trikotažo fabrikas, siuvėja.
1986-2004m. AB “Kauno vaistinių centras” Dainavos vaistinė, buhalterė.
1997-2011m. UAB “Smiltyninio Šlamučio” vaistinė, buhalterė.
2008-2010m. IĮ “Almantė”UAB“, pardavėja-konsultantė .

2014m. Kauno lopšelis-darželis “Kodėlčiukas” direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, raštvedė.

Nuo 2022-09-01 Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

Tel. +370 37 31 39 85

El. paštas: svirnelisld@gmail.com

Direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės darbotvarkė

Darbo laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.30 Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Veiklos procesų organizavimas Dokumentacijos tvarkymas Veiklos procesų organizavimas
9.00 Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas
10.00 Veiklos procesų organizavimas Ugdymo proceso   stebėsena Įstaigos veiklos stebėsena Veiklos procesų organizavimas Įstaigos veiklos stebėsena
12.30-13.00 Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka
13.00 Bendravimas su darbuotojais Veiklos procesų organizavimas Veiklos procesų organizavimas Bendravimas su įstaigos specialistais Bendravimas su darbuotojais
14.30 Įstaigos veiklos stebėsena Interesantų priėmimas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Bendravimas su bendruomene
15.00-

16.00

Interesantų priėmimas Bendravimas su darbuotojais Interesantų priėmimas

(16.00-17.30)

Interesantų priėmimas Dokumentacijos tvarkymas

Direktorės pavaduotojos ugdymui Jūratės Šakavičienės darbotvarkė

Darbo laikas nuo 8.00 iki 16.30 val.

Darbo laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00 Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas Pedagogų konsultavimas Dokumentacijos tvarkymas Dokumentacijos tvarkymas
9.00 Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas Administracijos pasitarimas
10.00 Ugdymo proceso stebėsena Pedagogų konsultavimas Ugdymo proceso stebėsena Bendravimas su įstaigos specialistais Ugdymo proceso stebėsena
12.30-13.00 Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka Pietų pertrauka
13.00 Dokumentacijos tvarkymas Interesantų priėmimas Dokumentacijos tvarkymas Interesantų priėmimas Pedagogų konsultavimas
14.30-16.30 Pedagogų konsultavimas Ugdymo proceso stebėsena Interesantų priėmimas Ugdymo proceso stebėsena Dokumentacijos tvarkymas