Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis” politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos Kauno lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis” taisyklės

2022 m. lapkričio 28 d. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” 75 darbuotojai dalyvavo 3 akad. val. mokymuose tema ,,Priekabiavimo ir smurto darbo aplinkoje probleminiai aspektai ir darbuotojų teisės” (,,Teisės labirintai”, juridinio asmens kodas 305412893, išduotas mokymų dalyvių pažymėjimas).

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas