,,Kiškučių“ grupė

Naujai modernizuota grupė, kurioje įrengtos daugiafunkcinės atviros ir susiliejančios erdvės, kurios lengvai pertvarkomos pagal poreikį. Ugdymosi aplinka skatina vaikų kūrybiškumą, lavina vaizduotę ir vaikų gebėjimą erdvei suteikti naują prasmę. Šioje grupėje vaikai ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo programą (2022), priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektu EMIS. Ypatingą dėmesį skiriame patirtiniam ugdymui, STEAM veikloms, kurios apjungia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką.  Skatiname  vaikus surasti pažinimo džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, gyventi draugėje ir pasiruošti mokyklai. Siekiame pastebėti ir lavinti išskirtinius ugdymo(si) poreikius, suteikti  pagalbą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Buriame grupės bendruomenę kviesdami tėvelius dalyvauti projektuose, šventiniuose renginiuose, prisidėti organizuojant išvykas ir edukacinius užsiėmimus.

Vaikučių laukia mokytojos: Aira Kabašinskienė, Vilma Goštautė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja: Nadežda Bielinienė

Grupės darbo laikas: 7.00-17.30 val.