Priešmokyklinio ugdymo mokytojas, 1 etatas

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • Prašymas
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
  • Gyvenimo aprašymas (CV)
  • Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos
  • Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas
  • Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro

Funkcijos: Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas ir kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.  Pareiginės algos koeficiento ribos  0,9294-1,3053.

CV ir motyvacinį laišką siųsti el. paštu svirnelisld@gmail.com, skambinti tel. (+370 37) 31 40 73,  (+370 37) 31 39 37