Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Specialusis pedagogas