VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Vaikas – aktyvus, atsakingas, unikalus, kūrybingas, vertas dėmesio ir meilės besimokančios visuomenės narys. Bendruomenės užduotis – padėti atsiskleisti vaiko emociniams išgyvenimams, interesams, gebėjimams, užtikrinant saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. Vertybės – kūrybiškumas, noras ir mokėjimas mokytis, atsakomybė, pilietiškumas.

 

MOKYKLOS VIZIJA

Tapti nuolat tobulėjančia švietimo paslaugas teikiančia organizacija, kuri užtikrins jos teikiamų paslaugų kokybę, tenkins ugdytinių ir jų tėvų poreikius, kurs darnią ir veržlią bendruomenę.

 

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybiškas socialines, edukacines, kultūros, korekcines paslaugas, atitinkančias, ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikį, padedant vaikui integruotis į visuomenę.