Mieli tėveliai ir vaikučiai kviečiame mokytis nuotoliniu būdu!

Nuo 2020 m. kovo 30 d. siekdami užtikrinti ugdymo tęstinumą mūsų darželio pedagogai siūlo pradėti vaikų ugdymą nuotoliniu būdu (informacija tėveliams)

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.

Mokytojų darbas nuotoliniu būdu.

Logopedo darbas  nuotoliniu būdu.

Logopedo patarimai.

Socialinio pedagogo darbas  nuotoliniu būdu.

Informacija dėl mokesčio už darželį.

Kviečiame visus aktyviai bendrauti ir benradarbiauti

Dėl reikiamos informacijos kreiptis  tel.:

Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė – 8 37 314073;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Kairienė – 8 37 313985;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Šakavičienė – 8 37 313937.

Būkite sveiki ir saugūs.