„Meškučių“ grupė

Mes gyvename linksmai,

Mūsų vardas ,,Meškinai“.

Esame linksmi ir šaunūs,

Galime nuversti kalnus.

Žaidimas – mūsų vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinis tobulėjimo metodas, todėl grupėje kuriama tokia aplinka, kuri skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, pažinti, bendrauti. Vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Daug dėmesio skiriama individualiam bendravimui su ugdytiniu, teigiamų emocijų palaikymui, vaiko socialiniam vystymui(si). Vaikui bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant mokytojų organizuotoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką – ugdomos: sveikatos stiprinimo ir saugojimo,  socialinė, komunikavimo, pažinimo bei meninė kompetencijos.

Grupėje vaikučių laukia mokytojos: Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjos: Vanda Maziliauskienė, Jolanta Morozienė

Grupės darbo laikas: 7.00 – 21.00