Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Teikiame bendruomenės svarstymui Kauno lopšelio darželio „Svirnelis“  direktorės Rasos Kazimieros Tamulaitienės 2023 metų veiklos ataskaitą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48,  mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei bei mokyklos tarybai.

Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2024-01-30 imtinai) nuo ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Skelbiame direktorės ataskaitą   Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita bei kviečiame teikti komentarus ir pasiūlymus rašant el. laišką Kauno lopšelio darželio „Svirnelis“ tarybos narei Kristinai Abramavičienei  svirnoukis@gmail.com

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita ir 2023 metų veiklos užduotys

Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Vadovo 2020 metų veiklos užduotys

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų užduotys