Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-14 įsakymu Nr. A-4231 patvirtintas nekilnojamo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas

Lopšelio-darželio ,,Svirnelis” patalpų nuoma ir panaudojimas

Tėveliams pageidaujant, įstaigoje veikia papildomo ugdymo būreliai (mokami): anglų kalbos, keramikos, sportinių šokių, lego. Krepšinio ir futbolo treniruotės.