PASIEKIMAI 2023 METAI

 

PASIEKIMAI 2022 M.

Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
Virtualus projektas-viktorina ,,Čia aš gimiau, čia aš užaugau” 18 vaikų Vilma Pužauskienė, Vilma Goštautė Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra”
Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualus koncertas- projektas ,,Trijų spalvų simfonija” Ansamblis ,,Smalsučiai”- 8 vaikai Danguolė Jolanta Jodkonė, Greta Paliulienė Padėka už dalyvavimą. Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas”
Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Padovanok gėlytę savo mylimai Tėvynei” ,,Žvirbliukų”, ,,Varliukų”, ,,Nykštukų”, ,,Žiogelių” , ,,kiškučių”grupių ugdytiniai Diana Januškevičienė, Edita Piraitienė, Ramunė Utkaitė, Banga Arkadjevienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Skujienė, Vilma Pužauskienė,

Vilma Goštautė

Padėka už dalyvavimą. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiburėlis”
Respublikinis virtualus ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas “STEAM visus metus” 32 vaikai Irena Karveckienė,

Brigita Švabienė, Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Padėka už dalyvavimą.

Vilniaus R. Rudaminos lopšelis – darželis

Respublikinis virtualus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų eksperimentų ir bandymų projektas “Trispalviai eksperimentai” 14 vaikų Irena Karveckienė

 

Pažyma ir padėka už dalyvavimą.

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Gabijėlė”

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo projektas “Lietuvos mažųjų žaidynės 2022”  18 vaikų Irena Karveckienė

 

Padėka už veiklų organizavimą įstaigoje.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuota programa ,,Kauno vaikai šypsosi” 18 vaikų Irena Karveckienė Padėka už įsitraukimą į programą.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija “Judrūs vaikai-gamtos draugai” 18 vaikų Irena Karveckienė Pažyma dėl dalyvavimo renginyje.

RIUKKPA

Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų Steam projektas “Menu mįslę keturgyslę”       60 vaikų Giedrė Kandrotienė,

Irena Minčinkienė

Kauno l.-d. ,,Svirnelis” Pažyma dėl Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų STEAM projekto organizavimo
Respublikinis projektas ,,Kalbantys pirštai’’ 2 vaikai D. Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos raj. Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija
Tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė. Mažųjų abėcėlė‘‘ 2 vaikai D. Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
Respublikinis projektas ,,Pasakų skaitymas kitaip‘‘ 4 vaikai D. Krutkienė,                 V. Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Šiaulių l.-d. ,,Vaikystė’’
Kauno miesto priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, virtuali paroda ,,Kaunas – Lietuvos širdis’’ 3 vaikai D. Krutkienė,                 V. Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Kauno P. Daunio ugdymo centras
Meninis – edukacinis vaikų ir mokytojų kūrybinių veiklų projektas “Mes nupiešim smuiko raktą”   17 vaikų Vilma Pužauskienė Šiaulių l.-d. ,,Salduvė” padėka.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo projektas ir virtuali paroda ,,Nupinsiu aš Lietuvai tautinę juostą”  

15 vaikų

Vilma Pužauskienė,

Vilma Goštautė

Kauno lopšelio – darželio “Vaivorykštė” padėka.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų lauko erdvių paroda ,,Velykos mūsų kieme”      16 vaikų Vilma Pužauskienė,

Vilma Goštautė

Panevėžio lopšelio – darželio ,,Varpelis” padėka.
Gerumo akcija “Padovanok šventę senoliams”     15 vaikų Vilma Pužauskienė, Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė, Vilma Skujienė

VŠĮ “Šilavoto globos namai”. Padėka
Respublikinis sveikatos stiprinimo projektas “Vaikų vasara”    16 vaikų Vilma Pužauskienė,

Vilma Goštautė

Kauno lopšelio – darželio “Pušaitė” pažyma.
Respublikinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių projektas “Kuriu svajonę”       4 vaikai Vilma Pužauskienė Akmenės rajono švietimo centro pažyma.
Kūrybinių darbų konkursas ,,Mažoji undinėlė”      7 vaikai Vilma Pužauskienė,

Vilma Goštautė

Kauno miesto savivaldybės padėka.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo istaigų projektas ,,Penkios kneipo dienos“       16 vaikų Vilma Pužauskienė Kauno švietimo inovacijų centro pažyma.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Vaiko vardo raidelė“ 2 vaikai Vaida Imbrasienė Padėka už dalyvavimą.

Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali akcija – paroda „Lietuvos trispalvė“ 24 vaikai Vaida Imbrasienė,

Genovaitė Raugaitė, Vilma Pužauskienė,

Vilma Goštautė, Giedrė Kandrotienė

Pažyma ir padėka už dalyvavimą. Mickūnų  vaikų lopšelis-darželis.
Tarptautinis eTwinning projektas „Žiema spalvų paletėje“/ „Winters in the color palete“ 53 vaikai ,,Bitučių“, ,,Meškučių“, ,,Obuoliukų“ gr. bendruomenės Pažyma.

Nacionalinė paramos tarnyba Lietuva

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir  tėvų STEAM projektas „Kurk. Žaisk. Pažink.“ 45 vaikų Vaida Imbrasienė,

Genovaitė Raugaitė, Ramunė Utkaitė, Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir ugdytinių tėvų(globėjų) virtuali kūrybinių darbų paroda „Žiemos šalies paslaptys“ 10 vaikų Vaida Imbrasienė,

Genovaitė Raugaitė

Pažyma ir padėka už dalyvavimą.

Jonavos lopšelis-darželis „Saulutė“

Metodinė valanda – gerosios patirties sklaidos renginys „Projektas „Tautosakos medis“ Mokytojai Vaida Imbrasienė Pažyma. Kauno švietimo inovacijų centras
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM  projektas – paroda „Trypčioja ežys tarp lapų“ 2 vaikai Vaida Imbrasienė,

Genovaitė Raugaitė

Padėka už dalyvavimą.  Klaipėdos lopšelis-darželis „Žemuogėlė“
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų fotografijų paroda „Pavasaris bunda“ 11 vaikų Vaida Imbrasienė,

Genovaitė Raugaitė

Pažyma ir padėka už dalyvavimą. Kauno rajono švietimo centras

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir jų tėvelių, mokytojų kūrybinių darbų nuotraukų virtuali paroda „Rudenėjančių lapų kūryba“ 3 vaikai, mokytojos Vaida Imbrasienė

 

Pažyma ir padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis“ 2 vaikai Vaida Imbrasienė,

Genovaitė Raugaitė

Pažyma ir padėka už dalyvavimą. Kauno m. Tarptautinė gimnazija ikimokyklinio ugdymo skyrius
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų paroda „Rudens užuolaidos“ 5 vaikai Vaida Imbrasienė Padėka už dalyvavimą. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
Respublikinis virtualus projektas ,,Ledo paveikslai” 1 vaikas Banga Arkadjevienė Padėka už dalyvavimą virtualiame projekte. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gilužis”.
Respublikinė kūrybinių darbų paroda “Lietuva mano lange”. 12 vaikų Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pakalnutė”
Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Mes palaikome, palaikyk ir tu” 19vaikų Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė Padėka už dalyvavimą projekte, pasaulinei dauno sindromo dienai. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra”.
Respublikinis virtualus ekologinis projektas-paroda ,,Žaliasis Oliziukas” 19vaikų Banga Arkadjevienė, Padėka už dalyvavimą. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Papartis”.
Respublikinė lauko erdvių paroda ,,Velykos mūsų kieme” 19vaikų Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė Padėka už dalyvavimą lauko erdvių parodoje. Panevėžio lopšelis-darželis “Varpelis”.
Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupiųfestivalis ,,Dėkoju mamai ir Marijai” Ansamblis ,,Smalsučiai”- 8 vaikai Danguolė Jolanta Jodkonė, Greta Paliulienė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Rokutis”
Keramikos darbelių parodos ,,Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju tau” organizavimas 47 ugdytiniai Vidas Radzevičius Padėka už dalyvavimą. Kauno apskrities viešoji biblioteka
Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija” Visų grupių bendruomenės Jūratė Šakavičienė Padėka. Tarptautinė komisija
Keramikos darbų paroos ,,Mes mažuliai – darbai didžiuliai” organizavimas 37 ugdytiniai Vidas Radzevičius Pažyma. Birštono viešoji biblioteka
STEAM projekto ,,Seku seku pasaką”organizavimas 55 vaikai Vilma Skujienė, Edita Piraitienė, Ramunė Utkaitė, Jūratė Šakavičienė Pažyma. Kauno l.-d. ,,Svirnelis’
eTwinning projektas ,,We look at the same sky from different windows“ ,,Bitučių“ gr. ugdytiniai Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Patvirtinimas. Nacionalinė paramos tarnyba. Lietuva
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų paroda „Rudenėlis“ 12 vaikų Brigita Švabienė Pažyma už dalyvavimą. Kauno tarptautinė gimnazija.
Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių ir jų tėvelių, mokytojų kūrybinių darbų nuotraukų virtuali paroda „Rudenėjančių lapų kūryba“. 12 vaikų Brigita Švabienė Pažyma ir padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis- darželis „Radastėlė“.
Respublikinio virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų projektas „Geltona, žalia, raudona“ 16 vaikų Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Pasaka”

Padėka.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų virtuali Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų paroda „Užgavėnių kaukės 2022“ 16 vaikų Diana Kochanauskienė Kauno lopšelis-darželis “Varpelis”

Padėka.

eTwinning projektas „STEAM medžiai“ 2 vaikai Diana Kochanauskienė eTwinning platforma
Tarptautinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Sniego karalienės karūna“ 16 vaikų Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Pažyma.

VŠĮ Lazdijų švietimo centras

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda ,,Lietuva mano lange“ 14 vaikų Diana Kochanauskienė,

Jurgita Jankūnienė

Padėka.

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pakalnutė”

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas „Tortas Lietuvai“ 11 vaikų Diana Kochanauskienė,

Jurgita Jankūnienė

Pažyma ir padėka.

Panevėžio R.Smilgių gimnazija

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje nuotraukų parodoje „Mano krašto verba“ 16 vaikų Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Pažyma

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žiburėlis”

eTwinning tarptautinio projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo įgalinimas“. Respublikinė prevencija ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2022“ 16 vaikų Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

eTwinning platforma

Pažyma. Kauno l.-d. ,,Linelis”

XXXVI tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai – 2022“, skirto Sūduvos metams renginys „Kiaušiniautojų varžytuvės“ 2 vaikai Diana Kochanauskienė,

Jurgita Jankūnienė

 

KTKC

Padėka

Respublikinis folkloro festivalis „Šėltinis – 2022“ 7 vaikai Diana Kochanauskienė,

Jurgita Jankūnienė

Kauno l.-d. ,,Linelis”

Padėka.

Respublikinė priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikų virtualus  meninis projektas “Velykų puokštė” 16 vaikų Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Pažyma Nr.9

Vilniaus R.Rudaminos “Ryto” gimnazija

Padėka.

Respublikinis vaikų folkloro festivalis „Šėltinis – 2022“. Pagal tarptautinį eTwinning projektą „Darni aplinka“ – įtraukiojo ugdymo/si įgalinimas 16 vaikų Diana Kochanauskienė,

Jurgita Jankūnienė

Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis”

Padėka.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas  STEAM „Žaliasis darželis“ 2022 16 vaikų Diana Kochanauskienė

Jurgita Jankūnienė

Padėka.

Mažeikių lopšelis-darželis “Bitutė”

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų fokloro festivalis „Čip čipo, rip ripo – 2022“ 12 vaikų Diana Kochanauskienė

Sonata Mažintienė

KPKC

Padėka ir pažyma.

 

eTwinning tarptautinis projektas ,,Lietuvai 104 maži žingsneliai“ 20 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė eTwinning platforma
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas  „ Penkios kneipo dienos“ 14 vaikų Jurgita Jankūnienė

 

Pažyma.

Kauno švietimo inovacijų centras

Padėka

Kauno lopšelis-darželis “Giliukas”

Kurybinės dirbtuvės “Linksmųjų moliūgėlių traukinukas” Tinklaveika su Kauno l.-d “Linelis”. (Etvinung projektas “Darni aplinka – vaikų įtraukiojo ugdymo (si) įgalinimas). “Žiogelių”, „Kiškušių”, “Bitučių”, “Varliukų”    grupės Jurgita Jankūnienė

 

Kauno lopšelis – darželis „Svirnelis“
Kūrybinių darbų virtualioje erdvėje paroda „Laiškas mamytei“ 2 vaikai Irena Minčinkienė Kauno Jono Laužiko mokykla. Padėka
Respublikinis kūrybinių darbų virtualioje erdvėje projektas „Mamyte, tu mieliausia“ 1 vaikas Irena Minčinkienė Alytaus lopšelis darželis „Linelis“. Padėka
Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų STEAM projektas „Menu mįslę keturgylsę“ 40 vaikų Irena Minčinkienė Kauno lopšelis darželis „Svirnelis“. Pažyma
Virtualus projektas-viktorina ,,Čia aš gimiau, čia aš užaugau” 18 vaikų Vilma Pužauskienė, Vilma Goštautė Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra”
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas  ,,Lietuvos mažųjų žaidynės” Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė Padėka už renginio organizavimą įstaigoje.

LMŽ globėja Diana Nausėdienė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė Padėka už renginio organizavimą.

LTOK tarybos pirmininkas Pranas Majauskas

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualų tapybos darbų konkursas „Mane augina Lietuva“ 1 vaikas Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Padėka už dalyvavimą. Pažyma už dalyvavimą Kauno menų darželis „Etiudas“
Respublikinė akcija „Judrūs vaikai- gamtos draugai“ Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už renginio organizavimą.

RIUKKPA Prezidentė

Audronė Vizbarienė

Tarptautinis vaikų meno projektas „Mamos veidrodėlis 2022“ 30 vaikų Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Padėka už dalyvavimą, pažyma už dalyvavimą. Kauno menų darželis „Etiudas“
Respublikinis sveikatos stiprinimo projektas ,, Vaikų vasara“ Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už renginio organizavimą. Kauno lopšelis darželis ,,Pušaitė”
Respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai“, skirta paminėti Tarptautinę dieną be automobilio Priešmokyklinės grupės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už renginio organizavimą. RIUKKPA Prezidentė

Audronė Vizbarienė

Respublikinė akcija „Aktyvus koridorius“ Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už renginio organizavimą. RIUKKPA Prezidentė

Audronė Vizbarienė

Respublikinė akcija „Mažoji mylia“, skirta paminėti Kūno kultūros ir sporto dieną. Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už renginio organizavimą. RIUKKPA Prezidentė

Audronė Vizbarienė

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Projektas  „PENKIOS KNEIPO DIENOS“ ,,Žiogelių”, ,,Kiškučių” grupės. Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis-praktinis projektas ,,Joga  kartu“ Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Padėka, pažyma, už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas ,,Sportuojantis koridorius“ Grupių bendruomenės Rūta Jašinskaitė- Akelaitienė. Pažyma už organizavimą, RIUKKPA Prezidentė

Audronė Vizbarienė

 

PASIEKIMAI NUO 2021-09-01

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
1. Erasmus+ eTwinning projektas „Sharing nursery rhymes / traditional songs for preschool“ Dalyvavo 6 šalys, pravesta 12 veiklų, 18 ugdytinių A.Žalimienė, G.Urbienė Mokytoja  A.Žalimienė ir įstaiga apdovanota Europos kokybės ženkleliu.
2. Erasmus+ eTwinning projektas „We look at the same sky from different windows“ Dalyvavo 7 šalys, pravestos 2 veiklos, 18 ugdytinių A.Žalimienė, G.Urbienė eTwinning projekto registracija, patvirtinimas
3. Erasmus+ eTwinning projektas ,,Linksmieji pirštukai“ Dalyvavo 2 šalys, pravestos 5 veiklos, 16 ugdytinių D.Kochanauskienė eTwinning projekto registracija, patvirtinimas
4. Erasmus+ eTwinning ,,Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ Dalyvavo 6 šalys, pravestos 3 veiklos, 18 ugdytinių A. Žalimienė, G.Urbienė eTwinning projekto registracija, patvirtinimas
5. Respublikinė  bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių paroda ,,Mano skaičius” 8 vaikai V. Aukštakienė, D. Krutkienė, R.Utkaitė Padėka už dalyvavimą. Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos specialusis ugdymo skyrius.
6. Respublikinė ikimokyklinio  ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų virtuali  kūrybinių darbų paroda ,,Ar iš lapų tas gražumas mano prigimimo” 10 vaikai V.Aukštakienė D. Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Kauno raj. Rokų mokykla-darželis.
7. Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektas ,,Šypsena – kelias į draugystę” 32 vaikai V.Skujienė, R.Utkaitė Pažyma už dalyvavimą. Kauno vaikų darželis ,,Raudonkepuraitė’’
8. Projektas ,,Ikimokyklinukų žiemos olompiada 2021” 74 vaikai 18 pedagogų Pažyma už dalyvavimą. RIUKKPA
9. Virtuali paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau” 85 vaikai V.Skujienė, R.Jašinskaitė-Akelaitienė, J.Šakavičienė Pažyma už dalyvavimą. KŠIC
10. Paroda ,,Pilys mena Lietuvos didybę“ 14 vaikų V.Skujienė Padėka. Joniškio l.-d. ,,Saulutė”
11. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas – paroda „Rudeniu kvepiantis arbatos puodelis auklėtojai” 11 vaikų V. Imbrasienė Padėka už dalyvavimą. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”
12. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų), mokytojų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Vaiko vardo raidelė“ 4 vaikai V. Imbrasienė, A.Žalimienė, G.Urbienė Padėka už dalyvavimą.

Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla

13. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda “Ar iš lapų tas gražumas mano prigimimo”  8 vaikai V. Pužauskienė, V. Goštautė Pažyma apie metodinę veiklą. Kauno rajono švietimo centras.
14. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda “Krenta lapai pamažu aš pagauti juos skubu” 6 vaikai V. Pužauskienė, V. Goštautė Pažyma. Kauno rajono švietimo centras.
15. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda “Svajonių taupyklė”  4 vaikai V. Pužauskienė, V. Goštautė Padėka už dalyvavimą. Kauno sanatorinis lopšelis – darželis “Pienė”
16. Tarptautinis projektas “Dek ugnele, šviesi šviesele”  30 vaikų

(6 veiklos)

 V. Pužauskienė, B. Arkadjevienė,R. Utkaitė, V.Skujienė Pažyma. Klaipėdos lopšelis – darželis “Žuvėdra”
17. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda “Kalėdiniai nameliai stebuklų pilni”  

12 vaikų

V. Pužauskienė Pažyma. Šilutės lopšelis-darželis “Gintarėlis”
18. Respublikinė socialinio gerumo akcija ,,Sveika, Saulyte!” 11 vaikų V.Skujienė Padėka. Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Žuvėdra”
19.  Respublikinis projektas-paroda „Rudeniu kvepiantis arbatos puodelis auklėtojai“ 33 vaikų  A.Žalimienė,

G. Urbienė, S.Mažintienė

Padėka už dalyvavimą. Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka”
20. Respublikinis etnokultūrinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Pažink tautos lobyną“ 18 vaikų A.Žalimienė,

G. Urbienė,

J.Šakavičienė

Padėka už dalyvavimą

Kauno tautinės kultūros centras

Pažyma apie dalyvavimą

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“

21. Respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai“ 18 vaikų A.Žalimienė

G. Urbienė

Pažyma apie dalyvavimą.

RIUKKPA

22. Respublikinis muzikinis etninės kultūros projektas „Gydu gydu katutes“ 18 vaikų A. Žalimienė Pažyma apie dalyvavimą

Padėka už dalyvavimą

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“

23. Organizuotas respublikinis etninės kultūros projektas „Tautosakos medis“ 18 vaikų A.Žalimienė,

G. Urbienė

Kauno lopšelio-darželio

„Svirnelis“ direktoriaus įsakymas

24. Respublikinė virtuali piešinių paroda ,,Lietuva Mano širdyje” 18 vaikų V. Pužauskienė, V. Goštautė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Šnekutis”
25. Respublikinis fotografijų konkursas ,,Ledo gėlės ant langų” 8 vaikai V. Pužauskienė, J. Jankūnienė Padėka už dalyvavimą. Šeduvos lopšelis-darželis
26. Respublikinė darbų paroda ,,Gėlių pasaulyje” 8 vaikai S. Mažintienė Padėka už dalyvavimą. Palangos lopšelis-darželis ,,Žilvinas”
27. Respublikinė darbų paroda

,,Rudeninė puokštė”

10 vaikų S. Mažintienė

 

Padėka už dalyvavimą.

Lazdijų r.Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

28. Respublikinė fotografijų paroda

,,Rudens spalvos”

5 vaikai S. Mažintienė

D. Kochanauskienė, J.Jankūnienė

Padėka už dalyvavimą.

Kauno lopšelis – darželis ,, Šermukšnėlis”

29. Respublikinė darbų paroda

,, Krenta lapai pamažu aš pagauti juos skubu”

13 vaikų S. Mažintienė Pažyma apie dalyvavimą.

Kauno r. Lapių lopšelis-darželis

30. Respublikinė darbų paroda

,,Skėčių dirbtuvės”

10 vaikų S. Mažintienė Padėka už dalyvavimą.

Šiaulių lopšelis – darželis ,, Ežerėlis”

31. Kūrybinių darbų paroda

,,Atšvaitas”

6 vaikai S. Mžintienė,

D. Kochanauskienė

Padėka už dalyvavimą.

Kauno lopšelis – darželis ,, Šermukšnėlis”

32. Respublikinė kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuota akcija ,,Mažoji mylia – 2021”

 

11 vaikų S. Mažintienė, Pažyma apie dalyvavimą.

Kūno kultūros pedagogų asociacija.

33. Respublikinė darbų paroda

,,STEAM kūrybinė laboratorija: žmogaus kūnas”

9 vaikai S. Mažintienė Padėka už dalyvavimą.

Vilniaus  lopšelis – darželis ,, Sadutė”

34. Respublikinės ikimokyklinio

ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuota akcija „Aktyvus koridorius“.

86 vaikai G. Mockuvienė, R. Akelaitienė Pažyma už dalyvavimą. RIUKKPA

 

35. Organizuotas Respublikinis renginys ,,Rieda ratai rateliukai “ 38 vaikai, dvi veiklos (praktinė ir teorinė) Rūta Jašinskaitė -Akelaitienė Pažyma už organizavimą. Padėkos vaikamas. RIUKKPA
36. Organizuotas Respublikinis renginys ,,Mažoji mylia “  Visos darželio grupės (viena veikla) Rūta Jašinskaitė -Akelaitienė Pažyma už organizavimą.

Padėkos vaikamas. RIUKKPA

37. Organizuotas Respublikinis renginys ,,Aktyvus koridorius” Visos darželio grupės (8 veiklos) Rūta Jašinskaitė -Akelaitienė Pažyma už organizavimą.

Padėkos vaikamas. RIUKKPA

38. Tarptautinės tolerancijos dienos – lapkričio 16 – osios minėjimas 132 ugdytiniai Visų grupių mokytojos Padėkos raštas už minėjimo organizavimą. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius
39. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Keturi metų laikai“ 37 vaikai V. Radzevičius Pažyma ir Padėka už dalyvavimą.

Kauno raj. Batniavos mokykla -daugiafunkcinis centras

40. Projektas Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  “STEAM visus metus” 19 vaikų D. Kochanauskienė

S. Mažintienė

https://www.facebook.com/groups/575534570345599
41. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų paroda „ Rudens spalvos“ 13 vaikų J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Klaipėdos R.Vėžaičių pagrindinė mokykla

42. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtuali paroda „Gėlių pasaulyje“. 5 vaikai J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Palangos lopšelis-darželis “Žilvinas”.

43. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda “Moliūgų fiesta” 15 vaikų J. Jankūnienė, S. Mažintienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Kauno lopšelis-darželis “Žingsnelis”

44. Rspublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojų ir ugdytinių kūrybinių darbų paroda “Skėčių dirbtuvės” 15 vaikų J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Šiaulių lopšelis-darželis

“Ežerėlis”

45. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtuali paroda

„Rudeninė puokštė“

2 vaikai J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius.

46. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda

„Vėlinių žvakė“

12 vaikų J. Jankūnienė

D. Kochanaukienė

Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Klaipėdos lopšelis-darželis “Inkarėlis”

47. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų paroda „Rudenėlio skėtis“ 7 vaikai J. Jankūnienė, S. Mažintienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Vilkaviškio r. Pilviškių “Santakos’ gimnazija

 

48. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekto virtuali paroda „Rudenėli , ačiū“ 12 vaikų J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Kauno Šančių lopšelis-darželis

49. Virtuali respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinių ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektas – kūrybinės dirbtuvės “Kuriu, žaidžiu, skaičiuoju”. 13 vaikų J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Radviliškio lopšelis-darželis “Žvaigždutė”

50. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas “STEAM visus metus” 11 vaikų J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis

51. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų „STEAM  kūrybinė laboratorija: žmogaus kūnas“ darbų paroda. 10 vaikų J. Jankūnienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“

54. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų virtuali paroda ,,Mūsų šventinė eglutė“ 15 vaikai J. Jankūnienė, S.Mažintienė Padėka ir pažyma už dalyvavimą.

Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

 

55. Ugdymo pasakomis iniciatyvos ,,Pasakų iššūkis 2021” 18 vaikų A. Žalimienė

G. Urbienė

Padėka už dalyvavimą. Akvilė Sadauskienė

 

PASIEKIMAI

 2021 m.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
Respublikinė virtuali piešinių paroda ,,Lietuva Mano širdyje” 18 vaikų Vilma Pužauskienė, Vilma Goštautė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Šnekutis”
2. Respublikinis fotografijų konkursas ,,Ledo gėlės ant langų” 8 vaikai Vilma Pužauskienė, Jurgita Jankūnienė Padėka už dalyvavimą. Šeduvos lopšelis-darželis
3. Respublikinis dainų ir šokių festivalis ,,Žiemos taku 2021” 12 vaikų Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė”
4. Respublikinis projektas ,,Ikimokyklinukų žiemos olimpiada” 125 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Ramunė Džiaugienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė, Gražina Urbienė, Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė, Vilm Pužauskienė, Vilm Goštautė, Vilma Skujienė, Diana Januškevičienė, Edita Piraitienė, Ramunė Utkaitė, Banga Arkadjevienė, Jurgita Jankūnienė, Irena Minčinkienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Sonata Mažintienė

 

Pažyma už dalyvavimą. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
5. Respublikinė virtuali paroda ,,Papuošalas mamytei” 4 vaikai Edita Piraitienė, Ramunė Utkaitė Padėka už dalyvavimą. Šiaulių lopšelis-darželis ,,Vaikystė”
6. Respublikinis projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021” 120 ugdytinių Įstaigos bendruomenė Diplomas už dalyvavimą. LTOK prezidentė D.Gudzinevičiūtė
7. Tarptautinis projektas eTwinning 19 vaikų Aida Žalimienė Pažyma apie dalyvavimą. Nacionalinė paramos tarnyba
8. Paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau” 14 vaikų Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Jūratė Šakavičienė, Vilma Skujienė Pažyma dėl dalyvavimo parodoje. KPKC
9. Respublikinis projektas-paroda ,,Tikėkim Kalėdų stebuklais” 12 vaikų Jurgita Jankūnienė, Sonata Mažintienė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilas”
10. Resbpublikinis STEAM projektas ,,Laisvės bokštas” 18 vaikų Vilma Pužauskienė, Vilma Goštautė Padėka. Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Bitutė”
11. Kūrybinių darbų parodos organizavimas ,,Miestas, kuriame gyvenu” 105 vaikai Vilma Pužauskienė,

Jūratė Šakavičienė, Ramunė Džiaugienė, Jurgita Jankūnienė

Padėka už organizavimą. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Žaliakalnio seniūnija
12. Kūrybinių darbų paroda ,,Miestas, kuriame gyvenu” 105 vaikai Aida Žalimienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Edita Piraitienė, Diana Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Irena Karveckienė, Laimutė Vitkaitienė, Vilma Skujienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Giedrė Kandrotienė, Vaida Imbrasienė, Gražina Urbienė, Irena Minčinkienė, Aida Žalimienė, Palmira Beištarienė, Sonata Mažintienė, Simona Rapsikevičiūtė Padėka už dalyvavimą. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Žaliakalnio seniūnija
13. Kauno miesto priešmokyklinio ir pradinių klasių mokinių erdvinio konstravimo konkursas ,,Mano draugas – robotas” Matas Burba

III vieta

Vilma Goštautė, Vilma Pužauskienė Diplomas. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras
14. Respublikinis projektas ,,AŠ SPORTUOJU” 12 vaikų Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Žvangutis”
15. Respublikinis vaikų smulkiosios motorikos ugdymo(si) galimybių skatinimo projektas ,,Juda piršteliai- bunda žodeliai” 18 vaikų Vilma Pužauskienė, Vilma Goštautė Padėka už dalyvavimą. Jonavos R.Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
16. Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 136 vaikai Įstaigos bendruomenė Padėka. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
17. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ veiklų organizavimas įstaigoje 145 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė Padėka už veiklų organizavimą įstaigoje. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
18. Respublikinis kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotas Trikrepšio festivalis 32 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Ramunė Džiaugienė, Jūratė Šakavičienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Vilma Pužauskienė Pažyma už dalyvavimą. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
19 Respublikinė akcija ,,Judrūs vaikai – gamtos draugai’ 83 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Ramunė Džiaugienė, Jūratė Šakavičienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Aida Žalimienė, Gražina Urbienė, Sonata Mažintienė, Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė, Irena Minčinkienė, Ramunė Utkaitė Pažyma dėl dalyvavimo respublikiniame renginyje. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
20. Virtuali fotografijų paroda ,,Mano šeimos skrybėlė” 22 vaikai Jurgita Jankūnienė, Sonata Mažintienė Pažyma apie dalyvavimą parodoje. Kauno lopšelis-darželis ,,Pasaka”
21. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda ,,Šeima – tai laimė” 15 vaikų Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Dobilas”
22. Respublikinė kūrybinių erdvinių darbų paroda ,,Kiaušinėlis pats gražiausias, kiaušinėlis pats margiausias” 4 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Kauno rajono Ringaudų pradinė mokykla
23. Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų akcija ,,Pasirodžiusi saulutė iš aukštybių sosto, ar kas linksmas, ar kas liūdnas ji visus paglosto” 5 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Židinėlis”
24. Respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda ,,Velykų kiškutis” 2 vaikai Daiva Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Kauno r. Domeikavos lopšelis – darželis ,,Luknė”
25. Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų virtuali paroda „Rieda margučiai“ 8 vaikai Irena Karveckienė Padėka už dalyvavimą. Panevėžio rajono Paliūniškio vidurinė mokykla
26. Respublikinis virtualus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų projektas ,,Pasaka be galo” 5 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Panevėžio lopšelis-darželis ,,Puriena”
27. Respublikinis kalbos ugdymo projektas ,,Ką matau pro rakto skylutę” 4 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Bitutė”
28. Respublikinis virtualus žodinės ir meninės raiškos projektas ,,Greitakalbę pakartok, ką nupieši-pagalvok” 6 vaikai Daiva Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žirniukas”
29. Respublikinė interaktyvi kūrybinė paroda ,,Z-Ž ištark mus aiškiai’ 3 vaikai Daiva Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Panevėžio lopšelis-darželis ,,Dobilas”
30. Tarptautinis projektas ,,Aš myliu savo gimtąją kalbą, o ar mylit ją jūs?” 8 vaikai Daiva Krutkienė, Jūratė Šakavičienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra”
31. Respublikinė nuotraukų paroda ,,ŽODELIS-AČIŪ” 3 vaikai Daiva Krutkienė, Irena Karveckienė Padėka už dalyvavimą. Kauno rajono Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis”
32. Respublikinis STEAM projektas – paroda ,,Iškalbingi puodynių raštai” 12 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka už dalyvavimą. Kauno Šančių lopšelis-darželis
33. Respublikinis folkloro festivalis ,,Paukščiukų veselė” 10 vaikų Aida Žalimienė Padėka už dalyvavimą. Kauno rajono Garliavos lopšelis-darželis ,,Eglutė’
34. Kauno miesto ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių ugdymo įstaigų vaikų patyriminė mugė ,,Aš – gamtos vaikas” 16 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka už dalyvavima. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
35. Respublikinis virtualus dainų festivalis ,,Kur dainų namai” 17 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė, Danguolė Jodkonė Padėka už dalyvavimą. Birštono lopšelis-draželis ,,Giliukas”
36. Respublikinis vaikų folkloro festivalis ,,ČIP ČIPO, RIP RIPO – 2021” 10 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka už dalyvavimą. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
37. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuali kūrybinių darbų parodA „Mus jungia draugystė“ 5 vaikai Irena Karveckienė Padėka už dalyvavimą. Visagino lopšelis – darželis „Gintarėlis“

 

38. Kūrybinių darbų konkursas ,,Troliai Mumiai” 17 vaikų Vilma Pužauskienė Padėka už dalyvavimą. Kauno miesto savivaldybė
39. Respublikinis sveikatos stiprinimo projektas ,,Vaikų vasara“ 120 vaikų Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Ramunė Džiaugienė, Jūratė Šakavičienė Pažyma už dalyvavimą. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija

PASIEKIMAI

  2020 m.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
1. Kūrybinių darbų paroda – akcija ,,Dalinkimės gerumu ir šviesa kartu” Šv. Klaros namuose 110 vaikų bei jų tėvų Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė,

Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė

Padėka už organizavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija
2. Kūrybinių darbų paroda – akcija ,,Dalinkimės gerumu ir šviesa kartu” Šv. Klaros namuose 110 vaikų bei jų tėvų Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė, Danguolė Jodkonė, Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė

Padėka už dalyvavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija
3. Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Velykinis atvirukas’’ 7 vaikai Vaida Imbrasienė, Ramunė Utkaitė, Edita Piraitienė, Diana Januškevičienė, Genovaitė Raugaitė Padėkos už dalyvavimą. Kauno r. Piliuonos gimnazija

 

4. Vaikų socialinis ir emocinis ugdymo projektas ,,Duok ranką – būk draugas” 2 vaikas Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Nežiniukas”
5. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projektas ,,Metodinių priemonių idėjų mugė” 1 vaikas Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sakalėlis”
6. 76 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė, Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė

 

Pažyma dėl dalyvavimo parodoje. KPKC
7. Respublikinė interaktyvi kūrybinė paroda ,,S-Š ištark mus aiškiai’ 5 vaikai Daiva Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras
8. Respublikinis projektas – paroda ,,Piršteliai atranda formas ir spalvas” 4 vaikai Daiva Krutkienė Padėka už dalyvavimą. Panevėžio lopšelis-darželis ,,Dobilas”
9. Paroda ,,Gražus spalvotas vaikučių pasaulis” 96 vaikai Ramunė Džiaugienė,  Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už organizavimą ir vykdymą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija
10. Paroda ,,Gražus spalvotas vaikučių pasaulis” 96 vaikų Vilma Skujienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Aida Žalimienė,

Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė,

Jolanta Danguolė Jodkonė, Banga Arkadjevienė

Pažyma už dalyvavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija
11. Kūrybinių darbų paroda ,,Vaikystės taku” 58 vaikai Ramunė Džiaugienė, Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Pažyma už parodos organizavimą. Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinys
12. Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 125 vaikai Įstaigos bendruomenė Padėka. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius R. Račinskas
13. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ įstaigos festivalis 135 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Jūratė Šakavičienė Padėka už pagalbą organizuojant festivalį. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
14. Projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ 135 vaikai Įstaigos bendruomenė Diplomas. Padėka už veiklas nuotoliniu būdu. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
15. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Etninės kultūros integravimo svarba ir galimybės ikimokykliniame ugdyme“ Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai Aida Žalimienė KPKC pažyma.
16 Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Knygos savaitė“ 11 vaikų Aida Žalimienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Irena Minčinkienė Padėka. Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“. KPKC pažyma
17. Virtuali respublikinė fotografijų paroda „STEAM gyvena darželyje“ 17 vaikų, tėvai Aida Žalimienė Pažyma. Šiaulių m. savivaldybės švietimo centras. Padėka.

Šiaulių lopšelis – darželis „Berželis“

18. Virtuali fotografijos paroda „Aš kūrėjas“ 16 vaikų, tėvai Aida Žalimienė Padėka ir pažyma. Kauno r. Akademijos mokykla-darželis „Gilė“
19. Tarptautinė iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020“ 16 vaikų Aida Žalimienė Pažyma už dalyvavimą. Autorė ir vadovė Akvilė Sadauskienė
20. Kūrybinių darbų paroda „Vaikystės taku“ 58 vaikų Aida Žalimienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Edita Piraitienė, Diana Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Irena Karveckienė, Laimutė Vitkaitienė, Vilma Skujienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Giedrė Kandrotienė, Vaida Imbrasienė, Gražina Urbienė, Irena Minčinkienė, Aida Žalimienė, Palmira Beištarienė Pažyma dėl darbų pateikimo. Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinys
21. Dalyvavimas akcijoje „Rieda ratai rateliukai“ 25 vaikai Aida Žalimienė, Vilma Skujienė RIUKPA Pažyma
22. Respublikinis renginys „Rieda ratai rateliukai“ 25 vaikai Ramunė Džiaugienė, Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Jūratė Šakavičienė Pažyma už organizavimą. RIUKKPA
23. Respublikinė muzikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinė veikla „Labas man ir tau“ 17 vaikų Aida Žalimienė, Garžina Urbienė, Danguolė Jodkonė Padėka ir pažyma.VŠĮ Lazdijų švietimo centras

 

24. Edukacinis-kūrybinis projektas „Ugnis tarp mūsų“ 17 vaikų Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė

Padėka. Dailės ugdytojų draugija
25. Respublikinė kalėdinių darbų paroda „Juoda balta“ 14 vaikų Aida Žalimienė.

Gražina Urbienė

Pažyma. Kauno lopšelis-darželis ,,Pušynėlis”
26. Organizuotas respublikinis etninės kultūros projektas „Tautosakos medis“ 20 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė,

Vaida Imbasienė,

Daiva Krutkienė

Dir.įsak 2020-11-18 Nr V-75
27. Respublikinė bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių  paroda ,,Iliustruoju eilėraštį” 4 vaikai Aida Žalimienė, Vaida Imbrasienė, Virginija Aukštakienė, Daiva Krutkienė Padėka  už dalyvavimą. Jonavos ,,Neries” pagrindinės mokyklos specialusis ugdymo skyrius.
28. Kūrybinių darbų-pešinių paroda „Augu ir mokausi gyventi saugiai“ 9 vaikai Irena Minčinkienė Padėka už organizavimą. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
29. Visuomenės sveikatos biuro programa „Kauno vaikai šypsosi“ 39 vaikų Irena Minčinkienė, Jurgita Jankūnienė Padėka už dalyvavimą. Kauno m. Savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras.
30. Respublikinė kūrybinių darbų paroda virtualioje erdvėje projekte
„Mamytė mylimiausia“
1 vaikas Irena Minčinkienė Padėka už dalyvavimą. Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“
31. Projekto „Draugaukime su paukščiais žiemą” edukacinis renginys-viktorina „Lietuvos paukščiai žiemą“ 14 vaikų Irena Minčinkienė, Ramunė Utkaitė, Banga Arkadjevienė, Vilma Skujienė Padėka už dalyvavimą. Kauno m. lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“
32. Kūrybinių darbų ir minčių paroda ,,Draugaukime su paukščiais žiemą” 6 vaikai Irena Minčinkienė Ramunė Utkaitė, Banga Arkadjevienė, Vilma Skujienė Padėka už dalyvavimą. Kauno m. Žaliakalnio seniūnija
33. Kūrybinių darbų paroda “Linkiu “Gintarėliui” sveikatos” 7 vaikai Jurgita Jankūnienė, Sonata Mažintienė Padėka už dalyvavimą. Palangos lopšelis-darželis ,,Gintarėlis”
34. Respublikinis projektas – paroda “Pirštinėlių daug turiu- medelius apkabinu” 13 vaikų ir jų tėvai Jurgita Jankūnienė,

Vilma Pūžauskienė,
Vilma Goštautė, Violeta Mačiukienė, Sonata Mažintienė

 

Padėka už dalyvavimą. Vilkaviškio lopšelis-darželis  ,,Pasaka”
35. Respublikinė kūrybinių darbų paroda-konkursas “Spindinčios vaikų Kalėdos” 3 vaikai Jurgita Jankūnienė, Sonata Mažintienė Padėka už dalyvavimą. Vilkaviškio r. Pilviškių ,,Santakos” gimnazija
36. Respublikinis projektas “Žiemos snaigė” 5 vaikai ir jų tėvai Jurgita Jankūnienė, Violeta Mačiukienė Padėka už dalyvavimą.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Spragtukas”

37. Respublikinis piešinių konkursas  “Mano olimpinės svajonės” 19 vaikų Giedrė Kandrotienė

Rūta Jašinskaitė – Akelaitienė

Padėka už dalyvavimą. LOA prezidentas Artūras Poviliūnas
38. Respublikinė lopšelių-darželių “Ąžuoliukas” nuotraukų paroda “TARP JŪSŲ RANKŲ” 20 vaikų Giedrė Kandrotienė Padėka už dalyvavimą. Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas”
39. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų kūrybinių darbų virtualioje erdvėje paroda “Mamyte, tu mieliausia” 18 vaikų Giedrė Kandrotienė

Irena Minčinkienė

Padėka už dalyvavimą. Alytaus lopšelis-darželis ,,Linelis”
40. Respublikinė virtuali fotografijų paroda “Gražiausias žodis – Mama”, skirta Motinos dienai paminėti 15 vaikų Giedrė Kandrotienė Padėka už dalyvavimą. Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius
41. Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,Laimingo kelio,

jums sparnuočiai”

 

1 vaikas Vilma Goštautė Padėka ir pažyma

už dalyvavimą.

Panevėžio lopšelis –

Darželis ,,Žvaigždutė”

42. Respublikinis eilėraščių

projektas ,,Kuriame vaikams”

Vilma Goštautė Pažyma apie

dalyvavimą

pedagogų eilėraščių

kūrime Klaipėdos m

lopšelyje- darželyje

,,Čiauškutė,,

Vilma Goštautė Vilma Goštautė Pažyma apie

dalyvavimą.

Klaipėdos

lopšelis- darželis

,,Čiauškutė”

43. Kauno miesto vaikų kalėdinių giesmių festivalis

,,Išganytojas gimė Betliejuje’’

Ansamblis ,,Smalsučiai’’ Danguolė J. Jodkonė Padėka.
44. Tarptautinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir šeimų projektas ,,Mano gardžiausias pyragas’’

 

40 vaikų bei jų tėvų Danguolė J.Jodkonė,

V.Pužauskienė, J.Jankūnienė

Padėka už dalyvavimą. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra’’
45. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinė edukacinė veikla ,,Labas man ir tau’’

 

20 vaikų Dnguolė J.Jodkonė,

Aida Žalimienė, Gražina Urbienė

Padėka už dalyvavimą. Lazdijų mokykla-darželis ,,Vyturėlis’’

 

  2019 m.

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
Respublikinis projektas ,,Skirtukas knygai” 24 vaikai Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Irena Minčinkienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Jūratė Šakavičienė Pažyma už dalyvavimą. Kauno menų darželis ,,Etiudas”
Kūrybinių darbų paroda ,,Rudeniniai paveikslai’’ 65 vaikai bei jų tėvai Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė

Padėkos už organizavimą

bei dalyvavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija

Kūrybinių darbų paroda ,,Rid rido margučiai’’ 110 vaikų bei jų tėvų Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė

Padėkos už organizavimą

bei dalyvavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija

Vaikų piešinių akcija ,,KAUNAS JAZZ-2019” 25 vaikai bei jų tėvai Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Aida Žalimienė,

Vaida Imbrasienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė

Pažyma už dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis”
Paroda ,,Velykų medis” 120 vaikų Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė

Pažyma už organizavimą ir dalyvavimą. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis’’
Tarptautinė kūrybinių darbų paroda ,,Atvirukas Lietuvai 2019” 5 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą. Pabradės lopšelis-darželis ,,Varpelis”
Tarptautinė ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų fotografijų ir jų aprašų paroda ,,Į pasaulį žiūriu kiek kitaip” 6 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Irena Minčinkienė, Ramunė Utkaitė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė Pažyma už dalyvavimą. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras
RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija ,,Judrūs vaikai-gamtos draugai” 125 vaikai Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė, Jūratė Šakavičienė, Aida Žalimienė,

Virginija Aukštakienė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Laimutė Vitkaitienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Giedrė Kandrotienė, Jolanta Danguolė Jodkonė

Pažyma už dalyvavimą. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
RIUKKPA inicijuota respublikinė akcija ,,Judrūs vaikai-gamtos draugai” 125 vaikai Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė Pažyma už organizavimą. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
Kūrybinių darbų paroda ,,Darbščios mūsų rankelės puošia margučius” 110 vaikų Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Jūratė Šakavičienė, Pažyma už organizavimą. Lietuvos aklųjų biblioteka
Kūrybinių darbų paroda ,,Darbščios mūsų rankelės puošia margučius” 110 vaikų Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė, Jolanta Danguolė Jodkonė

Pažyma už dalyvavimą. Lietuvos aklųjų biblioteka
Kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausi žodeliai ir darbeliai Lietuvai” 6 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Jūratė Šakavičienė, Irena Minčinkienė, Aida Žalimienė Pažyma apie dalyvavimą. Kauno rajono švietimo centras
Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 130 vaikų Įstaigos bendruomenė Padėka už dalyvavimą. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija
Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas“ 75 vaikai 20 pedagogų Padėka. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius R. Račinskas
Paroda ,,Sveikinu Lietuvą!” 30 vaikų Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Jūratė Šakavičienė, Padėka už organizavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija
Paroda ,,Gėrio gėlės, Tau Gimtine!” 45 vaikai Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Jūratė Šakavičienė, Padėka už organizavimą. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnija
Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Raidelė prie raidelės susideda žodelis“ 7 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Boružėlė“
Projektas ,,Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia“ 85 vaikai Ramunė Maliukevičiūtė, Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmira Beištarienė, Elvyra Vosylė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė

Pažyma apie dalyvavimą projekte. Kauno Šančių lopšelis-darželis
Respublikinė akcija ,,Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną“ 8 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą akcijoje. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas‘
Projektas ,,Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“ 10 vaikų Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka už dalyvavimą projekte. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Meninio skaitymo konkursas ,,Mano gimtinė-Lietuva 2019“ 2 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka už dalyvavimą konkurse. Kauno rajono švietimo centras
Paroda ,,Žiemos mozaika – 2019“ 35 vaikai Ramunė Maliukevičiūtė Padėka už dalyvavimą parodoje. Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija
Respublikinis trikrepšio festivalis 130 vaikų Įstaigos bendruomenė Padėka už dalyvavimą. RIUKKPA
Programa ,,Sportuojantis vaikas – sveikas vaikas‘‘ 20 vaikų Rūta Jašinskaitė -Akelaitienė Padėka už dalyvavimą. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Piešinių paroda ,,Teismas mano akimis“ 20 vaikų Ramunė Maliukevičiūtė, Jūratė Šakavičienė Padėka už dalyvavimą. Teismo pirmininkas R.Giedraitis
Edukacinis rytmetys ,,Mažas ir saugus“ 20 vaikų Vilma Pužauskienė, Jurgita Jankūnienė Padėka už dalyvavimą. Kauno miesto savivaldybės administracija Švietimo skyrius
Festivalis ,,Dainuokime drauge“ Vokalinis ansamblis ,,Smalsučiai” Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka už dalyvavimą. Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija
Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čipčipo, ripripo – 2019“ 15 vaikų Aida Žalimienė, Jūratė Šakavičienė, Ramunė Maliukevičiūtė Padėka. KPKC
Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2019“ 18 vaikų Virginija Aukštakienė Padėka. Vaikų linija
Respublikinė specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių kūrybinių darbų paroda ,,Užgavėnių kaukė“ 3 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Panevėžio ,,Šviesos“specialiojo ugdymo centras
Poezijos skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai – 2019“ 1 vaikas Daiva Krutkienė Padėka. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“
Už bendradarbiavimą rengiant skaitymo skatinimo renginius vaikams 56 vaikai Virginija Aukštakienė, Jūratė Šakavičienė, Jurgita Jankūnienė Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Netradicinis renginys ,,Protų mūšis“ 10 vaikų Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė Padėka. Kauno lopšelis/darželis ,,Vaikystė“
Renginys ,,Kalėdinis futbolas“ 12 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
Projektas ,,Mano senolių Kaunas“ 20 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno lopšelis/darželis ,,Pasaka“

 

 

  2018 m.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
1. ,,Kubus gamtos mylėtojų klubas” III etapas 120 vaikų Aida Žalimienė, Gražina UrbienėInga Lukoševičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Jūratė Šakavičienė

 

Padėka. UAB ,,OSAMA”
2. Kauno m. vaikų kalėdinis giesmių festivalis ,,Išganytojas gimė Betliejuje“-2018 Vokalinis ansamblis ,,Smalsučiai” Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno l/d ,,Dobilėlis“
3. Pilietinė iniciatyva ,,Gyvasis tautos žiedas“ 75 vaikai 20 pedagogų Padėka. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius R.Račinskas
4. Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių giesmelė 2018“ Vokalinis ansamblis ,,Smalsučiai” Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Kauno m. VDU ,,Rasos“ gimnazija
5. Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas ,,Eilėraštis Lietuvai“ 17 vaikų Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė Marijampolis l/d ,,Pasaka“
6. Paroda ,,Draugystės spalvos gimtinei“ 80 vaikų Ramunė Maliukevičiūtė, Inga Lukoševičienė,Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmyra Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Žaliakalnio seniūnija
7. Festivalis ,,Pavasario dainų pynė-2018“ 8 vaikai Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno l/d ,,Pušynėlis”
9. Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2018“ 15 vaikų Aida Žalimienė, Jūratė Šakavičienė, Ramunė Maliukevičiūtė Pažyma. Kauno tautinės kultūros centras
10. Projektas ,,Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“ 10 vaikų Danguolė Jolanta Jodkonė, Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
11. Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2018“ 18 vaikų Virginija Aukštakienė Padėka. Vaikų linija
12. Tarptautinė virtuali mokinių darbų paroda ,,Šimtašakis tautos medis“ 20 vaikų Aida Žalimienė Padėka. KPKC
13. Renginys ,,Kur gyvena kalba“ 3 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno l/d ,,Spindulėlis“
14. Orientavimosi sporto varžybos 6 vaikai. II vieta Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno l/d ,,Mažylis“
15. Festivalis ,,Dainuoju Lietuvai“ 14 vaikų Aida Žalimienė Padėka. Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“
16. Akcija ir fotografijų paroda ,,Žiemos mozaika -2018“ 56 vaikai Ramunė Maliukevičiūtė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Palmyra Beištarienė Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Violeta Mačiukienė, Aida Žalimienė Vaida Imbrasienė, Inga Lukoševičienė,Jūratė Šakavičienė Padėka. Kauno apskrities ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija
17. Kauno miesto dainų šventė ,,Mano miestas“ 13 vaikų Aida Žalimienė Padėka. Kauno miesto meras
18. Paroda ,,Kelionė po Lietuvą“ 65 vaikai Ramunė Maliukevičiūtė, Inga Lukoševičienė,Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmyra Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė

Padėka. Kauno l/d ,,Svirnelis“
19. Edukacinė veikla ,,Padėk Žemei“ 21 vaikas Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė Padėka. Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“
20. Velykinių margučių paroda ,,Pavasario alėja“ 42 vaikai Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Aida Žalimienė,Gražina Urbienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė Padėka. Visuomeninė organizacija ,,Vieningas Kaunas“
21. Respublikinis konkursas ,,Saugok Lietuvos gamtą-prikelk daiktą naujam gyvenimui“ 21 vaikas Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė Padėka. Kauno rajono Linksmakalnio mokykla-darželis
22. Akcija ,,Ji ne tik spalvota, ir ne tik žalia“ 65 vaikai Ramunė Maliukevičiūtė, Inga Lukoševičienė,Aida Žalimienė,

Gražina Urbienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Palmyra Beištarienė, Laimutė Vitkaitienė, Diana Piraitienė, Eita Januškevičienė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė, Violeta Mačiukienė, Irena Karveckienė

Padėka. Kauno l/d ,,Svirnelis“
23. Koliažų paroda ,,Dovana tau, Lietuva“ 25 vaikai Jurgita Jankūnienė, Vaida Imbrasienė, Ramunė Utkaitė, Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Pažyma. KPKC
24. Kūrybinių darbų paroda ,,Pučiu ir kuriu“ 10 vaikų Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Vilniaus miesto savivaldybė
25. Respublikinė kūrybinių darbų paroda ,,100 gražiausių žodžių Lietuvai“ 15 vaikų Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyba
26. Folkloro festivalis ,,Baltų raštai-2018“ Folkloro grupė ,,Bitaitė“ Aida Žalimienė Padėka. Kauno tautinės kultūros centras
27. Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų tautosakos viktorina ,,Kai aš mažas buvau“ 5 vaikai Aida Žalimienė Padėka. Kauno tautinės kultūros centras
28. Bėgimo varžybos ,,Greiti kaip vėjas“ 4 vaikai. I vieta Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno l/d ,,Mažylis“

 

Pasiekimai

2017 m.

 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyvauja Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
1. Kauno miesto vaikų folkloro ansamblių Advento vakaras ,,SODZINO BROLIS OBELĖLĮ” Folkloro ansamblis ,,Bitaitė“ Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno Palemono gimnazijos direktorė R.Baniulienė
2. Kauno miesto renginys ,,Teatro dienelės vaikų darželiuose – 2017“ 19 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė,Ramunė Maliukevičiūtė,

Jūratė Šakavičienė

 

Pažyma. Kauno l./d. ,,Žvangutis”
3. Renginys – Kiemo teatro šventė ,,Svajonių aitvarai” Folkloro ansamblio ,,Bitaitė” vaikai Aida Žalimienė Padėka. Juozo Grušo memorialinis muziejus
4. Muzikinės programos ,,Su muzika vienu ritmu” organizavimas su Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokytojais bei mokiniais 25 vaikai Aida Žalimienė, Jūratė Šakavičienė Pažyma. Kauno l./d. ,,Svirnelis”
5. Muzikinis projektas ,,Mano muzika-Tau, Tėvyne” 10 vaikų Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno l./d. ,,Gandriukas”
6. Projektas ,,Mūsų šalies genijus vaiko akimis” 9 vaikai Aida Žalimienė Padėka. Kauno l./d. ,,Pasaka”
7. Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2017“ 15 vaikų Aida Žalimienė, Jūratė Šakavičienė Padėka. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
8. Projektas ,,Draugauti smagu” 17 vaikų Irena Minčinkienė Padėka. Kauno l./d. ,,Kodėlčiukas”
9. Renginys ,,Saugiau judu, sveikas esu” 35 vaikai Jūratė Šakavičienė,Palmira Beištarienė,

Aida Žalimienė

Pažyma. Kauno l./d. ,,Kodėlčiukas”
10. Paroda „Mums raidelės šypsosi“ 53 vaikai Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Lietuvos aklųjų biblioteka. Kauno padalinys
11. Respublikinis projektas ,,Snaigių puota“  120 vaikų Ramunė Maliukevičiūtė,Jūratė Šakavičienė Padėka. Švenčionių rajono savivaldybė. Nalšios muziejus
12. Koncertas ,,Pabūkime kartu“ 8 vaikai Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno m. ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija
13. Projektas ,,Neatrasta grybų karalystė“ 35 vaikai Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno l./d. ,,Nežiniukas“
14. Konkursas „Mano šviesoforas“ 13 vaikų Irena Minčinkienė III vieta. Diplomas. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
15. Respublikinė koliažų ir maketų paroda ,,Piliakalnio paslaptis“ 19 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė

 

Padėka. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras
16. Respublikinė veiksmo savaitė „Be patyčių 2017“ Visų grupių ugdytiniai Virginija Aukštakienė Padėka. Vaikų linija
17. Projektas ,,Meikė Tėvynei mažoj širdelėj” Ansamblis ,,Smalsučiai” Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
18. Skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai” Goda Lingevičiūtė Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Diplomas. Kauno l./d. ,,Vyturėlis”
19. Projektas ,,Kupolėle rože, kupolyte – 2017” 20 vaikų Aida Žalimienė Padėka. Kauno l./d. ,,Šermukšnėlis”
20. Futbolo turnyras 20 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė

 

Diplomas. Kauno l./d. ,,Kodėlčiukas”
21. Festivalis ,,Pavasario dainų pynė” 5 vaikai Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Kauno l./d. ,,Pušynėlis”
22. Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių Giesmelė – 2017” 8 vaikai Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Vytauto Didžiojo Universiteto Rasos gimnazija
23. Šaškių turnyras ,,Trolių šaškių vajus…2017” Timas Vengalis Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Diplomas. Kauno l./d. ,,Želmenėlis”
24. Projektas ,,Šaltas vėjas draugystei nebaisus”2017 m. 5 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Jūratė Šakavičienė Pažyma. Kauno l./d. ,,Gandriukas”
25. Konkursas paroda ,,Pavasario alėja” 75 vaikai Vilma Pužauskienė, Jurgita Jankūnienė, Aida Žalimienė, Gražina Urbienė,  Inga Lukoševičienė, Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė,Larija Kaminskienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė

 

Padėka. Visuomeninė organizacija ,,Vieningas Kaunas”
26. ,,Kubuš gamtos mylėtojų  klubas“ III programos leidimas 120 vaikų Aida Žalimienė, Gražina UrbienėInga Lukoševičienė,

Jurgita Jankūnienė,

Vilma Pužauskienė,

Irena Minčinkienė, Giedrė Kandrotienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė, Larija Kaminskienė

Sertifikatas. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Osama”
27. Tyrimas ,,Dvynukų tyrimas“ 2 vaikai Jurgita Jankūnienė,Vilma Pužauskienė

 

Padėka. Vilniaus r. sav., Eitminiškių gimnazija
28. Vaikų darbų paroda ,,Vaikiškas sapnų pasaulis“ 25  vaikai Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
29. Kūrybinių darbų paroda ,,Mano vardo pirmoji raidė“ 53 vaikai Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

2016 m.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyvauja Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
1. Kauno miesto vaikų folkloro ansamblių Advento vakaras ,,SODZINO BROLIS OBELĖLĮ” 12 vaikų Aida Žalimienė Padėka. Kauno Palemono gimnazijos direktorė R.Baniulienė
2. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ir Lietuvos Futbolo Federacijos projekto renginys ,,Kalėdinis futboliukas 2016” 20 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė, Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Padėka.Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
3. VIII tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,BALTŲ RAŠTAI -2016” Folkloro ansamblio ,,Bitaitė” vaikai Aida Žalimienė Padėka.  Kauno tautinės kultūros centras
4. Kauno miesto mokinių kilnojamoji kūrybinių darbų paroda ,,Etno ženklai vaikų kūryboje” 14 vaikų Aida Žalimienė Padėka.  Kauno tautinės kultūros centras
5. Paroda ,,Išradingi darbeliai maloniam skaitymui” 30 vaikų Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė,Larija Kaminskienė Padėka. ,,Skrydžio” biblioteka
6. Kauno ikimokyklinio ir pradinių klasių mokytojų metodinių priemonių paroda ,,Žaisk ir sportuok lauke” 40 vaikų Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė KPKC pažyma
7. Kūrybinių darbų paroda ,,Tau, mano Mama” 25 vaikai Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
8. Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2016“ 14 vaikų Aida Žalimienė, Jūratė Šakavičienė Padėka. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius
9. Kauno miesto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių  ir pradinių klasių mokinių akcija ,, Dieną pradedu mankšta” 100 vaikų Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė KPKC pažyma
10. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų darbelių paroda ,,Vaikiškas sapnų pasaulis” 16 vaikų Jūratė Šakavičienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Eglė Stačiokienė Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
11. Paroda „Po pasakos sparnu“ 4 vaikai Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Padėka. Kauno Panemunės l/d
12. Paroda „Skirtukas knygoms‘ 10 vaikų Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Padėka. „Skrydžio“ biblioteka
13. Piešinių paroda „Išganytojas gimė Betliejuje“ 3 vaikai Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Pažyma. Viešoji įstaiga Kauno vaikų darželis „Rytmetys“
14. Paroda „Linksmi pirštukai ir delniukai“ 3 vaikaiV. Kudirkos biblioteka Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Pažyma. Kauno l/d ,,Kodėlčiukas“
15. Piešinių konkursas „Su atšvaitu saugiau“ 2 vaikaiKauno A. Žikevičiaus saugau vaiko mokykla Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Padėka. Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
16. Žiemos mozaika 2016„Džiaugsmas kurti“ 6 vaikai Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė Kauno l/d ,,Vaivorykštė“
17. Respublikinė veiksmo savaitė „Be patyčių 2016“, akcija „Mes draugaujam“ Visų grupių ugdytiniai Virginija Aukštakienė Padėka. Vaikų linija
18. Akcija ,,Gilė” 20 vaikų Larija Kaminskienė Padėka. Lietuvos zoologijos sodas
19. Paroda ,,Žvilgsnis į spalvotą rudenį” 15 vaikų Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė,Larija Kaminskienė, Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė, Ramunė Utkaitė, Banga Arkadjevienė Padėka. Kauno m. Savivaldybės administracijos filialas, Žaliakalnio seniūnija
20. Edukacinė valanda ,,Apie tikrą draugystę” 14 vaikų Irena Minčinkienė, Daiva Krutkienė Padėka. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
21. Piešinių paroda – konkursas ,,Rudenėlio spalvos” Saulė Liutkevičiūtė

 

 

Ugnė Rumševičiūtė, Mėta Venskūnaitė

Aida Žalimienė, Gražina Urbienė

 

Diplomas. Kauno moksleivių aplinkotyros centras

Padėkos. Kauno moksleivių aplinkotyros centras

22. Festivalis ,,Pavasario dainų pynė” 5 vaikai Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Kauno l/d ,,Pušynėlis”
23. Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių Giesmelė – 2016” Ugnė Rumševičiūtė Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Vytauto Didžiojo Universiteto Rasos gimnazija
24. Projektas ,,Aš noriu muziką nupiešti” 5 vaikai Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Juozo Naujalio muzikos gimnazija
25. Mažasis poezijos skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai-2016” Daniela Stakionytė Irena Minčinkienė Diplomas. Kauno l/d ,,Vyturėlis”
26. Koncertas ,,Iš visos širdies” 5 vaikai Greta Drenseikaitė Paliulienė Padėka. Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija
27. Projektas ,,Linksma ir smagu su tikru draugu” 4 vaikai Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno l/d ,,Spindulėlis”
28. Projektas ,,Šaltas vėjas draugystei nebaisus” Goda Lingevičiūtė Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno l/d ,,Gandriukas”
29. Konkursas paroda ,,Pavasario alėja” 90 vaikų Vilma Pužauskienė, Jurgita Jankūnienė, Aida Žalimienė, Gražina Urbienė, Eglė Stačiokienė, Inga Lukoševičienė, Genovaitė Raugaitė, Vaida Imbrasienė,Larija Kaminskienė, Banga Arkadjevienė, Ramunė Utkaitė

 

Padėka. Visuomeninė organizacija ,,Vieningas Kaunas”
30. Kalėdinių giesmių festivalis ,,Išganytojas gimė Betliejuje-2016” Ansamblis ,,Smalsučiai” Greta Drenseikaitė Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė Padėka. Kauno savivaldybės administracijos švietimo skyrius

 

2015 m.

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Pedagogo vardas, pavardė Rezultatai
1. Žiemos mozaika – 2015 ,,Mes iš pasakų”

12 vaikų

Vaida Imbrasienė, Irena Minčinkienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Ramunė Utkaitė, Violeta Mačiukienė, Edita Piraitienė, Diana Januškevičienė, Vilma Skujienė, Banga Arkadjevienė, Inga Karnauskaitė, Jurgita Jankūnienė, Vilma Pužauskienė Padėka. Kauno l/d ,,Vaivorykštė”

2.

Mažųjų poezijos skaitovų sąskrydis ,,Vaikystės sparnai-2015“ Osvaldas Šliužas Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno l/d ,,Vyturėlis“
3. Projektas ,,Mano muzika – Tau Tėvyne“ Erika Zenkovaitė, Faustas Autukas, Eivina Žukaitė, Brigita Bumbliauskaitė, Erikas Šakočius, Adrija Kikutytė, Viltė Gliakovaitė Aida Žalimienė Padėka. Kauno l/d ,,Gandriukas“
4. Trikrepšio festivalis 10 vaikų Rūta Jašinskaitė Padėka. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
5. Tradicinis šaškių turnyras ,,Baltieji pradeda…2015“ Faustas Autukas I vieta Gražina Urbienė Padėka. Kauno l/d ,,Želmenėlis“
6. Projektas ,,Meilė tėvynei mažoj širdelėj”

Vokalinis ansamblis ,,Smalsučiai”

Greta Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Jurgita Jankūnienė, Eglė Stačiokienė

Padėka. Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija
7. Festivalis ,,Pavasario dainų pynė“

5 vaikai

Greta Drenseikaitė -Paliulienė

Padėka. Kaunol/d ,,Pušynėlis”

8. Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas ,,Giesmių giesmelė 2015“

Vokalinis ansamblis ,,Smalsučiai”

Danguolė Jolanta Jodkonė

Padėka. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius
9. Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų folkloro festivalis ,,Čip čipo, rip ripo – 2015“ 14 vaikų Aida Žalimienė, Jūratė Šakavičienė Padėka. Kauno m. Savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius
10. Respublikinis renginys ,,Sniego šventė“ 60 vaikų Aida Žalimienė,Gražina Urbienė, Greta Paliulienė, Danguolė Jolanta Jodkonė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Eglė Stačiokienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
11. Veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2015“

20 vaikų

Virginija Aukštakienė

Padėka. Vaikų linija

12. Kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausi linkėjimai mano šeimai“ Augustė Morkūnaitė, Kristina Garunkštytė, Rolandas Žuklevičius, Vėjūnė Lukoševič, Goda Juozaitytė, Smiltė Packevičiūtė, Simas Kuzmickas, Akvilė Krylova, Ula Vepštaitė, Mindaugas Žiginskas, Titas Rauba, Miglė Januškevičiūtė, Ksenija Fiodorova, Lukas Šalavėjus, Gustė Juškaitė, Ugnė Petrauskaitė, Dominyka Kuricyna, Emilija Gvazdauskaitė, Kamilė Bruzgulytė Larija Kaminskienė, Vaida Imbrasienė, Genovaitė Raugaitė, Irena Minčinkienė, Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Jūratė Šakavičienė, Banga Arkadjevienė Padėka. Kauno m. savivaldybės administracijos filialas Žaliakalnio seniūnija
13. Sporto šventė, skirta Lietuvos sportinio judėjimo gimimo vietai įamžinti 5 vaikai Rūta Jašinskaitė Padėka. LTOK Kauno apskrities taryba
14. Akcija – paroda ,,Žaisliukas draugui“ 16 vaikų Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Eglė Stačiokienė, Inga Karnauskaitė, Banga Arkadjevienė, Vilma Pužauskienė, Vilma Skujienė, Ramunė Maliukevičiūtė, Ramunė Utkaitė, Laimutė Vitkaitienė, Nijolė Dvorževskienė, Jurgita Jankūnienė Padėka. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras.
15. Teatro dienelės – 2015 vaikų darželiuose 15 vaikų Aeaglė Stačiokienė, Inga Karnauskaitė Padėka. Vaikų vaidybinės veiklos draugija ,,Pasakaitė“
16. Kauno miesto dainų šventė ,,Mano miestas“ Folkloro grupės ,,Bitaitė” vaikai Aida Žalimienė Padėka. Kauno miesto savivaldybė
17. Projektas ,,Gerumu dalinuos su visais“ 20 vaikų Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Eglė Stačiokienė, Jūratė Šakavičienė Padėka. Kauno l/d ,,Klausutis“
18. Projektas ,,Aš noriu muziką nupiešti“ 15 vaikų Greta Paliulienė Padėka. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
19. Projektas ,,Aš galiu“ 15 vaikų Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno l/d ,,Šermukšnėlis“
20. Akcija ,,Gilė“ 19 vaikų Vilma Skujienė, Larija Kaminskienė Padėka. Lietuvos zoologijos sodas
21. Projektas ,,Rititatoj, kas kiškelį kėl“ 20 vaikų Aida Žalimienė Padėka. Kauno l/d ,,Žemyna
22. Projektas ,,Šaltas vėjas draugystei nebaisus“ Viktorija Kuricyna, Daniela Stakionytė, Matas Švainickas Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė Padėka. Kauno l/d ,,Gandriukas
23. Piešinių konkursas ,,Su atšvaitu saugiau“ Miglė Januškevičiūtė(laureatė), Aironas Vasiliauskas, Ugnė Rumševičiūtė, Kristina Garunkštytė Aida Žalimienė, Nijolė Dvorževskienė, Irena Minčinkienė, Eglė Stačiokienė Padėka. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
24. Konferencija ,,Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ką galime padaryti kitaip“.Netradicinių stendinių vizualizuotų pranešimų paroda. 40 vaikų Daiva Krutkienė, Virginija Aukštakienė, Jūratė Šakavičienė Katalogas ,,Laimingas darželinukas kitaip?“
25. Kūrybinis projektas ,,Rititatoj, kas kiškelį kėl“ 22 vaikai Aida Žalimienė, Gražina Urbienė Padėka. Kauno l/d ,,Žemyna“