2021-2022 mokslo metų įstaigos tarybos sudėtis

Pirmininkas : Artūras Akelaitis (tėvų atstovas)

Sekretorė : Laimutė Margarita Bagočiūnienė (direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams)

Nariai :  Jurgita Jankūnienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

Vilma Skujienė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

Daiva Krutkienė (logopedė, specialioji pedagogė)

Raimondas Pužas (kiemsargis, ūkvedys)

Nadežda Bielinienė (ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja)

Brigita Dirdienė (tėvų atstovė)

Jelena Bubinienė (tėvų atstovė)