Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ S. Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21

                                                         Pedagogų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Rasa Kazimiera Tamulaitienė Direktorė Vyresnioji mokytoja, II vadybinė kvalifikacinė     kategorija
2. Jūratė Šakavičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė, III vadybinė kvalifikacinė     kategorija
3. Inga Lukoševičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
4. Gražina Urbienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymą programą Auklėtoja metodininkė
5. Daiva Krutkienė Logopedė Logopedė metodininkė
6. Ramunė Utkaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
7. Palmira Beištarienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
8. Inga Balčiūnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
9. Genovaitė Raugaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
10. Edita Piraitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
11. Emilija Janenkaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
12. Virginija Aukštakienė Socialinė pedagogė, mokytoja Socialinė pedagogė metodininkė
13. Diana Januškevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
14. Banga Arkadjevienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
15. Irena Leitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
16. Vaida Imbrasienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
17. Greta Drenseikaitė-Paliulienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Vyresnioji muzikos mokytoja
18. Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė Meninio ugdymo (laisvas muzikalus judesys) mokytoja Vyresnioji mokytoja
19. Ineta Buzaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
20. Virginija Voznikienė Logopedė
21. Giedrė Kandrotienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
22. Irena Karveckienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
23. Gaivilė Mockuvienė Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Mokytoja
24. Elvyra Vosylė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
25. Vidas Radzevičius Meninio ugdymo (dailės) mokytojas Mokytojas
26. Vilma Goštautė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
27. Vilma Skujienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
28. Simona Rapsikevičiūtė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
29. Valentina Bajarskienė Logopedė Vyresnioji logopedė
30. Jolanta Marija Skrodenienė Logopedė Logopedė metodininkė
31. Eglė Einikė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
32. Ramutė Saganavičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
33. Diana Kochanauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
34. Vilija Lazauskaitė Psichologė
35. Ignė Elena Bulbenko

 

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Vyresnioji mokytoja
36. Roma Kazakevičiūtė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Auklėtoja metodininkė
37. Aira Kabašinskienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja
38. Virginija Kulvietienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
39. Jūratė Petravičienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Vyresnioji auklėtoja
40. Jolanta Ravinskienė

 

 

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
41. Sigita Žitinevičienė

 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
42. Lina Subačienė Specialioji pedagogė