Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ S. Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21

Pedagogų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Rasa Kazimiera Tamulaitienė Direktorė Vyresnioji mokytoja, II vadybinė kvalifikacinė     kategorija
2. Ilona Kairienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė, II vadybinė kvalifikacinė     kategorija
3. Jūratė Šakavičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė, II vadybinė kvalifikacinė     kategorija
4. Gražina Urbienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Auklėtoja metodininkė
5. Daiva Krutkienė Logopedė Logopedė metodininkė
6. Ramunė Utkaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
7. Palmira Beištarienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
8. Irena Minčinkienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Auklėtoja metodininkė
9. Genovaitė Raugaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
10. Edita Piraitienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
11. Asta Rodionovienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
12. Virginija Aukštakienė Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė
13. Diana Januškevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
14. Banga Arkadjevienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
15. Jurgita Jankūnienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
16. Vaida Imbrasienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
17. Greta Drenseikaitė-Paliulienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Vyresnioji muzikos mokytoja
18. Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė Meninio ugdymo (laisvas muzikalus judesys) mokytoja Vyresnioji mokytoja
19. Vilma Pužauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Auklėtoja metodininkė
20. Danguolė Jolanta Jodkonė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
21. Giedrė Kandrotienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
22. Irena Karveckienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
23. Gaivilė Mockuvienė Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Mokytoja
24. Elvyra Vosylė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
25. Vidas Radzevičius Meninio ugdymo (dailės) mokytojas Mokytojas
26. Vilma Goštautė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Vyresnioji mokytoja
27. Vilma Skujienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
28. Simona Rapsikevičiūtė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
29. Valentina Bajarskienė Logopedė Vyresnioji mokytoja
30. Sonata Mažintienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
31. Eglė Einikė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
32. Brigita Švabienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
33. Diana Kochanauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
34. Vilija Lazauskaitė Psichologė
35. Ignė Elena Bulbenko Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Vyresnioji mokytoja
36. Roma Kazakevičiūtė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Auklėtoja metodininkė
37. Aira Kabašinskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja
38. Virginija Kulvietienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
39. Jūratė Petravičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vyresnioji auklėtoja
40. Jolanta Ravinskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė
41. Sigita Žitinevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Mokytoja metodininkė

42. Irena Daugirdienė Logopedė Logopedė metodininkė