Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“

Pedagogų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Ramunė Džiaugienė Direktorė Vyresnioji mokytoja
2. Jūratė Šakavičienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė, III vadybinė kvalifikacinė kategorija
3. Gražina Urbienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
4. Daiva Krutkienė Logopedė, specialioji pedagogė Logopedė metodininkė
5. Ramunė Utkaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
6. Palmira Beištarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
7. Irena Minčinkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
8. Genovaitė Raugaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
9. Edita Piraitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
10. Laimutė Vitkaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
11. Aida Žalimienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja ekspertė
12. Ramunė Maliukevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
13. Eglė Einikė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
14. Virginija Aukštakienė Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė
15. Diana Januškevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
16. Banga Arkadjevienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
17. Jurgita Jankūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
18. Vaida Imbrasienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
19. Greta Drenseikaitė-Paliulienė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Vyresnioji muzikos mokytoja
20. Rūta Jašinskaitė-Akelaitienė Meninio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
21. Vilma Pužauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
22. Danguolė Jolanta Jodkonė Meninio ugdymo (muzika) mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
23. Giedrė Kandrotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
24. Irena Karveckienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
25. Gaivilė Mockuvienė Meninio ugdymo (šokio) mokytoja Mokytoja
26. Elvyra Vosylė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
27. Vidas Radzevičius Meninio ugdymo (dailė) mokytojas Mokytojas
28. Vilma Goštautė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
29. Vilma Skujienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
30. Simona Rapsikevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
31. Valentina Bajarskienė Logopedė Vyresnioji mokytoja
32. Sonata Mažintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
33. Diana Kochanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė