Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 redakcija

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023 M.

 

 

Kauno m. savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimas Nr. T-454 dėl mokėjimo tvarkos

Kauno m. savivaldybės tarybos 2022-06-21 sprendimas Nr. T-320 dėl maitinimo paslaugų pakeitimo