Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T- 454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-103

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-32 redakcija

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023 M.

 

Kauno m. savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimas Nr. T-454 dėl mokėjimo tvarkos

Kauno m. savivaldybės tarybos 2022-06-21 sprendimas Nr. T-320 dėl maitinimo paslaugų pakeitimo