ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pridedama:

Kauno m. savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimas Nr. 454 dėl mokėjimo tvarkos