Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011m.)


Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas


Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas