Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo dokumentų specialistė Regina Mikšienė. 

Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami kasdien nuo  9:00   iki 16:00 val.

Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Pasiteiravimui: tel. (8 -37) 31 17 35
el. paštas: svirnelisld@gmail.com

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą:

Kauno m. savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimas Nr. 456 dėl priėmimo tvarkos

Priedas

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.