Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo dokumentų specialistė Regina Mikšienė. 

Tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami kasdien nuo  9:00   iki 16:00 val.

Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Pasiteiravimui: tel. +370 37 31 17 35
el. paštas: svirnelisld@gmail.com

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą:

2023 m. kovo 28 d. tarybos sprendimą Nr. T-102 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS 2023 m. kovo 28 d. Nr. T-102

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Mero potvarkis

Darbo grupės darbo reglamentas

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas