,,Žvirbliukų“ grupė

„Žvirbliukų“ grupėje vaikai ugdomi  pagal individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą. Grupėje sukurta saugi emocinė, estetiškai patraukli edukacinė aplinka, kuri nuolat atnaujinama, papildoma funkcionaliais žaislais, mokymo priemonėmis, atitinkančiomis vaikų amžių, poreikius bei pomėgius. Vaiko saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, mokant tyrinėti, pažinti ir reikšti savo jausmus. Daug dėmesio skiriame patirtiniam ugdymui(si), STEAM veikloms (tyrinėjimams, eksperimentavimui, inžineriniams sprendimams). Puoselėjame vaiko individualumą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi. Nuolatinis bendradarbiavimas su šeima padeda įvairiapusiškai pažinti vaiką ir pasiekti sėkmingos adaptacijos darželyje.

Grupėje vaikučių laukia mokytojos: Ramunė Utkaitė, Banga Arkadjevienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja: Rasa Kazlauskienė

Grupės darbo laikas: 7.00 – 19.00