,,Bitučių“ grupė

Mes esam bitutės – darbštutės.

Tik ne tos, kurios renka medutį.

Mes piešiame, rašome, skaičiuojame, sportuojame,

Nes į mokyklą eiti svajojame.

Priešmokyklinėje „Bitučių“  grupėje vaikai ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo programą (2022) ir priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektu EMIS. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, bendrauti, plėtoti socialinę, pažinimo, komunikavimo, meninę,  sveikatos saugojimo kompetencijas. Plėtojant vaikų gebėjimus, nuostatas ir vertybes, suteikiant žinių, dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose projektuose (eTwinning), konkursuose, parodose. Įgyvendinant patirtinį vaikų ugdymą(si), diegiam inovatyvius ugdymo būdus ir metodus, ugdomoji veikla organizuojama netradicinėse edukacinėse erdvėse, organizuojamos išvykos. Naudojami  STEAM ugdymo(si) elementai,  siekiant vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, susidomėjimo eksperimentuojant. Ugdomam procesui modernizuoti  naudojamos šiuolaikinės technologijos, taikomi įvairūs dėmesio atkreipimo būdai, kurie skatina vaiką aktyviai įsitraukti į veiklą, kritiškai mąstyti. Puoselėjame lietuvių tautos kultūrines vertybes, papročius, tradicijas. Visa tai pateikiame šiuolaikiškomis priemonėmis šiandieniniame kontekste.

Vaikučių laukia mokytojos: Diana Kochanauskienė, Gražina Urbienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėja: Vilma Lomsargienė

Grupės darbo laikas: 7.00-19.00 val.