Savivaldybės 2021-02-12 V-6 Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

SVIRNELIO Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

 

Maitinimo įkainių pokyčiai nuo 2022-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno m. savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T-320 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 ,,Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse” pakeitimo

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu

,,Vaikų maitinimo organizavimo  tvarkos aprašu“ –  suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas nuo 2021-02-06

15 dienų valgiaraštis nuo 2021-12-01:

1-3 m. vaikams

4-7 m. vaikams