Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo
2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 35-157 nustatyta 201 vieta Kauno
lopšelio-darželio ,,Svirnelis” ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse
2021-2022 m.

Šiuo metu laisvų vietų lopšelio-darželio grupėse nėra.