Paskelbta 2022 03 15

Reorganizacija (iki 2022-08-31)

2022-02-22 Kauno m. savivaldybės sprendimas Nr. T-85 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno lopšelį-darželį ,,Kodėlčiukas”, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis”

Kauno lopšelio-darželio ,,Kodėlčiukas” reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis”, sąlygų aprašas

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022m. balandžio 26d. Nr.T-210 sprendimu „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ reorganizavimo, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ ,  informuojame:

2022m. rugpjūčio 31 dieną  Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ buvo reorganizuotas, prijungiant jį prie Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“;

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos  lopšelis-darželis vadinasi: Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“.

Adresas:Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“  adresas : S.Lozoraičio g. 24, LT-50136, Kaunas;  veikla taip pat vykdoma S.Raštikio g. 21, LT-50135 Kaunas.