St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

Kalba yra ne tik bendravimo, susisiekimo, ryšių priemonė, bet ir kūrybos būdas, todėl kovo mėnesį įstaigoje buvo suorganizuota kūrybinių darbelių paroda ,,Mano žodeliai Lietuvai”, kurioje dalyvavo įstaigos bendruomenė. Ši paroda skirta stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos, lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms atminti.

Justina Marcinkevičius: ,,Kalbos gyvybė priklauso nuo gebėjimo bendrauti. Tad kalbėkime, bendraukime, dalinkimės”.