St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

Įstaigos vaikučiai dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynėse. Mažieji atlikdami sportines užduotis, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas, padidino fizinį aktyvumą, judėjimo džiaugsmą bei atliko kūrybines judesio improvizacijas.