Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas
Kodėlčiuko archyvas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai
Partneriai

Projektas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, suremontuojant darželio patalpas, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos darželio patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 297 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Modernizavus Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūrą, bus atnaujintos esamos erdvės bei sukurtos naujos ugdymo vietos, o teikiamos paslaugos taps kokybiškesnės, efektyvesnės bei atitinkančios šiuolaikinius ugdymo poreikius.