St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

Įstaigoje tradiciškai organizuotas respublikinis ikimokyklinių įstaigų vaikų folkloro grupių festivalis ,,Čip čipo, rip ripo”. Festivalis vyko gegužės mėnesį, jame savo skambiomis dainomis, trankiais šokiais, rateliais, pasakojimais bei paukštelių pamėgdžiojimais dalijosi 14 ikimokyklinių įstaigų iš visos Lietuvos.