Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas
Kodėlčiuko archyvas
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai
Partneriai

Naujienos

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikiname visus  su Šv.Velykom!

Darželio administracija

,,Bitučių” ir ,,Žiogelių” gr. bendruomenių velykiniai edukaciniai renginiai ,,Velykelos raduolalos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su prasidedančiu  saulėtu  pavasariu,  įstaigoje  vyko Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti,  skatinantis  vaikus  sportiškai išreikšti meilę Lietuvai, žaidžiant trikrepšį.

 

 

 

Šių metų vasario 19 – kovo 22 dienomis mūsų įstaigoje buvo organizuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų projektas ,,STEAM šeimos ritmu”. Šio projekto tikslas –  pasitelkiant STEAM ugdymo metodą ugdyti vaikų estetinio suvokimo, meninės raiškos, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo, emocijų suvokimo, raiškos ir inžinerinius gebėjimus. Labai nudžiugino, į projektą, aktyviai įsitraukę ugdytinių tėveliai, kurie su vaikais kūrė įvairiausius muzikinius instrumentus, fotografavosi ir siuntė mums nuotraukas, dalinosi savo idėjomis ir kūrybiškai veikė kartu su vaikais.
Projektą organizavo meninio ugdymo mokytoja Ignė Elena Bulbenko, mokytojos: Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė ir Jūratė Petravičienė.
Projektas buvo įgyvendinamas etapais:
  • Muzikinių instrumentų gamyba iš antrinių žaliavų grupėje su mokytojomis ir namuose su tėveliais;
  • Muzikinių instrumentų paroda įstaigos salėje;
  • Fotosesija su pagamintais instrumentais;
  • Nuotraukų iš fotosesijos paroda įstaigos erdvėse;
  • Grojimas – improvizacijos, pritariant savo pagamintais instrumentais.

Projekto metu buvo sukurtos dvi metodinės priemonės:

  • Muzikiniai instrumentai;
  • Interaktyvi knyga ,,STEAM šeimos ritmu”.

https://read.bookcreator.com/Oga8pPcazUedqmRTntgvcec17wR2/EagYHdjYSHuQ4gFoEGEGwQ/tcYN-H91TfGQEDf_tQAtSQ

 

Žemės diena – diena, kai kasmet kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.

2024-04-20 dieną „Varpelių“ ir „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai paminėjo žemės dieną renginyje „Paukščiai, žemės giesmininkai”. Vaikai aktyviai atsakinėjo į draugų užduotus klausimus, paminėjo kaip reikia saugoti žemės turtus, kuo naudingi mūsų žemei paukšteliai, minė mįsles, imitavo paukščių pamėgdžiojimus, dainavo dainas apie giesmininkus, o savo mažuosius draugus iš ,,Smalsučių” ir ,,Drugelių” grupių pamokė žaisti žaidimus ,,Gegutėlė” ir ,,Gužutis.” Renginio metu organizuota tinklaveika su lopšeliu – darželiu ,,Pelėdžiukas”, ,,Gandriuko“ ir ,,Pelėdžiuko mokykla“ gr. ugdytiniais ir mokytojomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-04-15 dieną ,,Bitučių” ir ,,Kiškučių” gr. ugdytiniai dalyvavo organizuotame bendradarbiavimo  projekte ,,Čiulba ulba paukštužėliai” lopšelyje – darželyje ,,Pelėdžiukas”, ,,Gandriuko“ ir ,,Pelėdžiuko mokykla“ gr. ugdytiniais ir mokytojomis.

 

 

 

 

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” kolektyvas ,,Smalsučiai” 2024-03-08 dalyvavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos projekte ,,MEILĖ TĖVYNEI MAŽOJ ŠIRDELĖJ”, kuris buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai paminėti.
Ugdytiniai dainavo J. Sabonienės dainą ,,Ąžuolėliai Lietuvos“. Dainininkus paruošė meninio ugdymo mokytojos: Ignė Elena Bulbenko ir Greta Drenseikaitė-Paliulienė.

2024 m. nuo vasario 12 iki kovo 12 d., meninio ugdymo mokytoja Ignė Elena Bulbenko organizavo virtualų Respublikinį festivalį-projektą ,,DAINUOJU TAU, MANO GIMTINE”.
Festivalis sulaukė ypač didelio populiarumo, jame sudalyvavo 50 Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, buvo pristatyti 54 muzikiniai ugdytinių pasirodymai, kuriuos parengė net 108 pedagogai.
Štai keletas akimirkų iš festivalio, kuris buvo skirtas parodyti meilę ir pagarbą savo šaliai – LIETUVAI.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Tai viena iš trijų pagrindinių Lietuvos valstybės švenčių.
Mylėkime Lietuvą – mažą, išdidžią, mums vienintelę, nepakartojamą ir nuostabiai gražią šalį. Švęskime šią dieną džiugiai!

Vaikų folkloro festivalis ,,Šėltinis“ – Tarptautinis ESEP projektas ,,Žaisk meno žaidimus“ 2024 m.

PU ,,Bitučių” ir ,,Kiškučių” grupės ugdytiniai kovo 4 d. dalyvavo  nuotoliniame tarptautiniame folkloro festivalyje – mugėje „Šėltinis – 2024“ „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“.

Festivalio dalyviai dalinasi renginio veiklų akimirkomis eTwinning projekto „Žaisk meno žaidimus“ FB grupėje.  ESEP projekto platformoje TwinSpace puslapiuose, medžiagose ir kt. tinkluose projektui viešinti  (Kauno l.-d. „Linelis“ tarptautinis projektas „Lets play art games“ kūrėjas – dr. A. Tamušauskaitė).
Nuostabus bendrystės jausmas su KTKC tautodailininke E. Vindašiene.
Organizatorės: Diana Kochanauskienė, Gražina Urbienė, Aira Kabašinskienė, Ignė Bulbenko, keramikas Vidas Radzevičius.
KTKC- E. Vindašienė