St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

eTwinning tarptautinio projekto ,,Žiema spalvų paletėje“ įdomiausios veiklų akimirkos. ,,Bitučių“, ,,Meškučių“ ir ,,Obuoliukų“ grupių bendruomenės dalyvauja ir organizuoja veiklas  eTwinning tarptautiniame projekte ,,Žiema spalvų paletėje“.

Projekto tikslas  – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažinimo gebėjimus, taikant STEAM metodiką ir vizualinį meną ugdymo(si) procese.
Uždaviniai:
• Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, eksperimentuojant su vandeniu, ledu, sniegu.
• Skatinti apibūdinti atliktus bandymus, įsivertinti pasiekimus.
• Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėmis.

Projekto metu vaikai atliko pažinimo ir meninės raiškos gebėjimų ugdymo veiklas, taikant STEAM ir vizualinį meną ugdymo(si) procese, tyrinėjant ir eksperimentuojant su ledu, sniegu, vandeniu.