St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

Tėvynė mūsų žemė

Tėvynė — mūsų žemė.
Saulė. Miškas.

Tėvynė—iškilmingas obeliskas.

Tėvynė mus globoja.
Ir apsaugo

Visus vaikus, mamytę, šviesą, draugą.

Tėvynė — kur mes augam.
Kur mes gimę.

Ir akmenėlis, ir gėlė—Tėvynė.

Ir tie, kurie kadaise ją apgynė,
Ir aš, ir mes —

Visi visi – Tėvynė.

R.Skučaitė

Kovo 11-oji  – Lietuvos valstybės atkūrimo diena yra viena svarbiausių naujausios Lietuvos istorijos datų. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas buvo pasirašytas Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo seimo 1990 metais. Šią ypatingą dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma valstybe, palinkėkime vienas kitam tvirtybės ir ryžto išlikti oriais tautos vertybių puoselėtojais.

Sveikiname įstaigos bendruomenę Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Tautiška giesmė vaikų lūpomis

Vaikučiai sveikina gimtinę