St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

Balandžio 15 d. įstaigos kieme vyko respublikinis Lietuvos mažųjų žaidynių II-etapo baigiamasis renginys 

,,Sportuoju su draugu – sveikai gyvenu”.

Sveikiname su šventomis Velykomis!

Pavasario giesmę išgirdus

Prabunda visa Visata.

Velykos – į žemę, į širdį

Sugrįžta džiaugsmu ir šviesa…

Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. 

 

„Bitučių“ grupės bendruomenė dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Lietuvai – 104 maži žingsneliai“.. Projekte dalyvavo Albanija, Jordanija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Turkija.

Projekto tikslas plėtojant tarptautinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti netradicinį fizinį aktyvumą ugdant vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meninę raišką, meilę Lietuvai bei formuoti įprotį šventes švęsti aktyviai.

Vaikai darželyje bei kartu su tėveliais bėgo ar ėjo 104 žingsnius Lietuvai. Aktyviai dalyvavo rinkdami projekto logotipą ir talismaną. Kartu su partneriais virtualioje erdvėje kūrė bendrą piešinį, kūrybinius darbelius Lietuvai, žaidė pedagogų sukurtus interaktyvius žaidimus, diskutavo apie saugų internetą, gamino bei siuntė draugams iš užsienio sveikinimo atvirutes. Vaikai virtualioje erdvėje visi kartu šoko bendrą projekto šokį „Viru viru košę“.

Grupės bendruomenės sukurtas logotipas buvo išrinktas eTwinning projekto „Lietuvai – 104 maži žingsneliai“ logotipu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vaikučiai dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynėse. Mažieji atlikdami sportines užduotis, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas, padidino fizinį aktyvumą, judėjimo džiaugsmą bei atliko kūrybines judesio improvizacijas.

Mus supanti didingoji gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių. – J. V. Gėtė.

2022-03-25 d. įstaigos bendruomenė paminėjo pasaulinę Žemės dieną. Pasaulinei Žemės dienai pasirinktas pavasario lygiadienis – laikas, kai dienos ir nakties ilgumoas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose.  Pasaulinė Žemės diena  mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie saugios ir sveikos gamtinės aplinkos kūrimo,  puoselėjimo ir saugojimo. Kviečia susimąstyti, ką mes darysime, kaip gyvensime, kad išsaugotume Žemę. Savaitės veiklų metu ir renginyje vaikučiai praplėtė žinias apie aplinkos apsaugos svarbą, skatinant kasdieninį gamtos pažinimo siekį.

Kalba yra ne tik bendravimo, susisiekimo, ryšių priemonė, bet ir kūrybos būdas, todėl kovo mėnesį įstaigoje buvo suorganizuota kūrybinių darbelių paroda ,,Mano žodeliai Lietuvai”, kurioje dalyvavo įstaigos bendruomenė. Ši paroda skirta stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos, lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms atminti.

Justina Marcinkevičius: ,,Kalbos gyvybė priklauso nuo gebėjimo bendrauti. Tad kalbėkime, bendraukime, dalinkimės”. 

2022-03-09, 10, 11 dienomis   įstaigoje vyko Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti,  perteikiant vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse. Vaikai buvo skatinami kovoti garbingai. Meilę  Lietuvai  vaikai reiškė savo pelnytais taškais, dainavo tautines dainas.  Festivalio metu vaikai ne tik lavino kamuolio metimo, gaudymo, varymo, technikos pagrindus, bet ir atliko įvairias užduotis skatinančias patriotiškumo jausmui ugdyti, siejant jį su pergalėmis sporte. Sportinis azartas parodė, kad trikrepšio žaidimas vaikams suteikia džiugių emocijų, ugdo judamuosius ir socialinius gebėjimus.

 

Tėvynė mūsų žemė

Tėvynė — mūsų žemė.
Saulė. Miškas.

Tėvynė—iškilmingas obeliskas.

Tėvynė mus globoja.
Ir apsaugo

Visus vaikus, mamytę, šviesą, draugą.

Tėvynė — kur mes augam.
Kur mes gimę.

Ir akmenėlis, ir gėlė—Tėvynė.

Ir tie, kurie kadaise ją apgynė,
Ir aš, ir mes —

Visi visi – Tėvynė.

R.Skučaitė

Kovo 11-oji  – Lietuvos valstybės atkūrimo diena yra viena svarbiausių naujausios Lietuvos istorijos datų. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas buvo pasirašytas Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo seimo 1990 metais. Šią ypatingą dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma valstybe, palinkėkime vienas kitam tvirtybės ir ryžto išlikti oriais tautos vertybių puoselėtojais.

Sveikiname įstaigos bendruomenę Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Tautiška giesmė vaikų lūpomis

Vaikučiai sveikina gimtinę

 

eTwinning tarptautinio projekto ,,Žiema spalvų paletėje“ įdomiausios veiklų akimirkos. ,,Bitučių“, ,,Meškučių“ ir ,,Obuoliukų“ grupių bendruomenės dalyvauja ir organizuoja veiklas  eTwinning tarptautiniame projekte ,,Žiema spalvų paletėje“.

Projekto tikslas  – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažinimo gebėjimus, taikant STEAM metodiką ir vizualinį meną ugdymo(si) procese.
Uždaviniai:
• Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, eksperimentuojant su vandeniu, ledu, sniegu.
• Skatinti apibūdinti atliktus bandymus, įsivertinti pasiekimus.
• Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėmis.

Projekto metu vaikai atliko pažinimo ir meninės raiškos gebėjimų ugdymo veiklas, taikant STEAM ir vizualinį meną ugdymo(si) procese, tyrinėjant ir eksperimentuojant su ledu, sniegu, vandeniu.