Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas

Kodėlčiuko archyvas

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Partneriai

Partneriai
2023-02-15 Šventinis rytmetys ,,LIETUVA – TĖVYNE MŪSŲ”, skirtas vasario 16-ąjai paminėti.
Organizatorės: mokytojos Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė, Jūratė Petravičienė ir muzikos mokytoja Ignė Elena Bulbenko.

https://www.canva.com/design/DAFao5thAZQ/8ZBlvCYvUKIoCkNsKVyatw/watch?utm_content=DAFao5thAZQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Tarptautinis eTwinning projektas “PATS 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau”. Tinklaveika su Kauno r. Girionių darželiu ,,Pelėdžiukų” lauko gr. ir Kauno l.- d. ,,Linelis”. Kūrybinės dirbtuvės su šeimomis ,,Čia Lietuva. Mano namai namučiai”.

Tinklaveiklos organizatorė Sitiga Žitinevičienė

2023-02-03 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektas ,,Interaktyviaisiais raidžių labirintais”, skirtas aktyvinti mokinių mokymąsi bei praplėsti ugdymo(si) galimybes, panaudojant interaktyviąsias mokymo(si) priemones.

Organizatorės – Ignė Elena Bulbenko, Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė, Jūratė Petravičienė, logopedė Irena Daugirdienė.

2023-01-20 d. įstaigos grupių aikštelėse vyko renginys ,,Žiemos išdaigos”. Renginio tikslas – motyvuoti vaikus, būti fiziškai aktyviais, skatinant rinktis sveiką gyvenseną. Ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo estafetėse, mankštinosi, atliko kūrybines užduotis su sniegu, žaidė sportinius žaidimus. Vaikučiai patyrė judėjimo džiaugsmą bei teigiamas emocijas, pagerino asmeninį fizinį pasirengimą ir stiprino sveikatą.

Gruodžio 8 d. įstaigoje vyko eglutės įžiebimo šventė ,,Senių besmegenių dovanos”.  Žaliaskarei papuošimus ir žaisliukus pagamino įstaigos bendruomenės nariai. Buvo smagu susitikti ir pasidžiaugti.

Mielieji,

Kalėdinėms svajonėms – sparnų,

Tikslams – aukščio,

Siekiams – ryžto ir atkaklumo,

Darbams – kūrybiškumo ir sėkmės,

Šeimai – santarvės ir meilės,

O dar – asmeninės laimės, džiaugsmo ir sveikatos!

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis! Darželio bendruomenė

Projektas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, suremontuojant darželio patalpas, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos darželio patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 297 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Modernizavus Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūrą, bus atnaujintos esamos erdvės bei sukurtos naujos ugdymo vietos, o teikiamos paslaugos taps kokybiškesnės, efektyvesnės bei atitinkančios šiuolaikinius ugdymo poreikius.