St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

2022-03-09, 10, 11 dienomis   įstaigoje vyko Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti,  perteikiant vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse. Vaikai buvo skatinami kovoti garbingai. Meilę  Lietuvai  vaikai reiškė savo pelnytais taškais, dainavo tautines dainas.  Festivalio metu vaikai ne tik lavino kamuolio metimo, gaudymo, varymo, technikos pagrindus, bet ir atliko įvairias užduotis skatinančias patriotiškumo jausmui ugdyti, siejant jį su pergalėmis sporte. Sportinis azartas parodė, kad trikrepšio žaidimas vaikams suteikia džiugių emocijų, ugdo judamuosius ir socialinius gebėjimus.

 

Tėvynė mūsų žemė

Tėvynė — mūsų žemė.
Saulė. Miškas.

Tėvynė—iškilmingas obeliskas.

Tėvynė mus globoja.
Ir apsaugo

Visus vaikus, mamytę, šviesą, draugą.

Tėvynė — kur mes augam.
Kur mes gimę.

Ir akmenėlis, ir gėlė—Tėvynė.

Ir tie, kurie kadaise ją apgynė,
Ir aš, ir mes —

Visi visi – Tėvynė.

R.Skučaitė

Kovo 11-oji  – Lietuvos valstybės atkūrimo diena yra viena svarbiausių naujausios Lietuvos istorijos datų. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas buvo pasirašytas Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo seimo 1990 metais. Šią ypatingą dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma valstybe, palinkėkime vienas kitam tvirtybės ir ryžto išlikti oriais tautos vertybių puoselėtojais.

Sveikiname įstaigos bendruomenę Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

Tautiška giesmė vaikų lūpomis

Vaikučiai sveikina gimtinę

 

eTwinning tarptautinio projekto ,,Žiema spalvų paletėje“ įdomiausios veiklų akimirkos. ,,Bitučių“, ,,Meškučių“ ir ,,Obuoliukų“ grupių bendruomenės dalyvauja ir organizuoja veiklas  eTwinning tarptautiniame projekte ,,Žiema spalvų paletėje“.

Projekto tikslas  – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažinimo gebėjimus, taikant STEAM metodiką ir vizualinį meną ugdymo(si) procese.
Uždaviniai:
• Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, eksperimentuojant su vandeniu, ledu, sniegu.
• Skatinti apibūdinti atliktus bandymus, įsivertinti pasiekimus.
• Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su respublikos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėmis.

Projekto metu vaikai atliko pažinimo ir meninės raiškos gebėjimų ugdymo veiklas, taikant STEAM ir vizualinį meną ugdymo(si) procese, tyrinėjant ir eksperimentuojant su ledu, sniegu, vandeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.

Vasario 15-tą dieną visa įstaigos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Mano gimtinės spalvos“.  Pasipuošę Lietuvos trispalvės spalvomis, ugdytiniai kartu su mokytojomis organizavo kūrybines veiklas, kūrė meninius darbelius su meile ir pagarba  savo šaliai, ugdė patriotinius jausmus,  sveikindami Lietuvą su gimtadieniu. Džiaugiamės ir didžiuojamės atšventę Lietuvos gimtadienį.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje K. Donelaičio g. 8/Lydos g. 2,  Vasario 1–vasario 28 d. vyksta Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ auklėtinių keramikos darbų paroda ,,Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju Tau…”.  Vadovas – meninio ugdymo mokytojas (dailė) Vidas Radzevičius

https://www.kvb.lt/lt/vaikams/is-vaikams-naujienos/12411-vasario-menesio-naujienos-2

Renginys ,,Žiemos išdaigos” vyko 2022-01-24. Mokytojos su vaikučiais kiemo aikštelėse žaidė judriuosius, siužetinius – vaidybinius žaidimus, slidinėjo ledo takeliais, dalyvavo estafetėse su rogutėmis ir slidėmis, lipdė sniego figūras. Veiklų metu vaikučiai ugdė sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius ir atsakomybę už savo sveikatą, bendravimo ir saugaus bendradarbiavimo įgūdžius.

Sausio 13 – osios rytą 8.00-8.10 val. uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes languose ir sudalyvavome kasmetinėje pilietinėje iniciatyvoje, organizuojamoje nuo 2008 metų, ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Iniciatyvos simbolis žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės gynėjų laužus.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria pasibaigia Kalėdinis laikotarpis. Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis reiškia išminčiaus šventumą.

Kalėdų rytą gimsta kūdikėlis Jėzus. Toli Rytuose visi išgirsta šią žinią. Tuomet trys karaliai: Kasparas, Baltazaras ir Merkelis  susiruošia į didelę kelionę. Įsižiebia kaktose po žvaigždę ir iškeliauja aplankyti kūdikėlio. Neša jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Nuėję randa kūdikėlį ėdžiose, nusilenkia ir jį pagarbina. Šį pasakojimą vaikučiai su mokytojomis inscenizavo  ir virtualioje aplinkoje parodė bendruomenei.