St. Lozoraičio g. 24, LT-50136 Kaunas (8 37) 31 17 35


Laimingi vaikai - laimingi ir mes !

Kur aš bebūčiau, Mama, Tu visad šalia,

Jaučiu Tave kiekviena širdies kertele,

Nebaisūs vingiai likimo manam kelyje,

Nes mintyse tu lydi ir būni greta!

Nuoširdžiausi sveikinimai Mamos dienos proga!

Kviečiame Mamytes į fotografijos studiją, kuri įsikūrė įstaigos kieme.

Integruotas kūrybinis bendradarbiavimo projektas ,,Vaikų kalbos ir emocinio intelekto ugdymas netipinėse aplinkose‘‘

Projektas vyko 2022 m. kovo-balandžio mėn. Projekto metu buvo siekiama ugdyti vaikų komunikavimo, socialinę kompetencijas, vaikų pažintinius procesus, panaudojant STEAM metodo elementus. Vaikų ugdymas vyko netipinėse aplinkose. Ugdytiniai aplankė knygų leidyklą ,,Terra Publica‘‘, kur susipažino su knygų atsiradimo istorija. Leidyklos darbuotojai atvyko į darželį ir pristatė, testavo naujus didaktinius žaidimus. Vėliau vaikai patys kūrė pasakas, dalyvavo viktorinoje tarp grupių; susitiko zoom aplinkoje su Žaliakalnio lopšelio-darželio ugdytiniais, kartu statė knygų piramides, jas matavo, lygino. Po to įsteigė knygų ligoninę, kurioje taisė, klijavo senas knygutes bei gamino skirtukus knygoms. Savo pagamintus skirtukus vaikučiai padovanojo LAB Kauno filialui. Netipinės aplinkos ir veiklos  suteikia galimybę visiems vaikams ugdyti kūrybiškumą, smalsumą, stimuliuoja jų socialinį bei emocinį intelektą, o specialistus ir mokytojus įgalina taikyti netradicinius, inovatyvius ugdymo(si)  metodus.

Darželyje šurmuliavo Atvelykio šventė ,,Vaikų Velykėlės – riedėkit margučiai”. Lauke vaikų laukė Atvelykio žaidimai su  Velykų zuikiu, vištyte ir gaideliu, Velykė su gerąja tetule. Vaikai suposi sūpuoklėse laluodami dainas, dalyvavo kiaušinių su šaukštu nešimo varžybose, ieškojo paslėptų margučių darželio sode. Varžėsi margintų kiaušinių ridenimo varžytuvėse.

 

Balandžio 15 d. įstaigos kieme vyko respublikinis Lietuvos mažųjų žaidynių II-etapo baigiamasis renginys 

,,Sportuoju su draugu – sveikai gyvenu”.

Sveikiname su šventomis Velykomis!

Pavasario giesmę išgirdus

Prabunda visa Visata.

Velykos – į žemę, į širdį

Sugrįžta džiaugsmu ir šviesa…

Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. 

 

„Bitučių“ grupės bendruomenė dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Lietuvai – 104 maži žingsneliai“.. Projekte dalyvavo Albanija, Jordanija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Turkija.

Projekto tikslas plėtojant tarptautinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti netradicinį fizinį aktyvumą ugdant vaikų tautiškumą, patriotiškumą, meninę raišką, meilę Lietuvai bei formuoti įprotį šventes švęsti aktyviai.

Vaikai darželyje bei kartu su tėveliais bėgo ar ėjo 104 žingsnius Lietuvai. Aktyviai dalyvavo rinkdami projekto logotipą ir talismaną. Kartu su partneriais virtualioje erdvėje kūrė bendrą piešinį, kūrybinius darbelius Lietuvai, žaidė pedagogų sukurtus interaktyvius žaidimus, diskutavo apie saugų internetą, gamino bei siuntė draugams iš užsienio sveikinimo atvirutes. Vaikai virtualioje erdvėje visi kartu šoko bendrą projekto šokį „Viru viru košę“.

Grupės bendruomenės sukurtas logotipas buvo išrinktas eTwinning projekto „Lietuvai – 104 maži žingsneliai“ logotipu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vaikučiai dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynėse. Mažieji atlikdami sportines užduotis, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas, padidino fizinį aktyvumą, judėjimo džiaugsmą bei atliko kūrybines judesio improvizacijas.

Mus supanti didingoji gamta sugeba sukelti didingų minčių ir poelgių. – J. V. Gėtė.

2022-03-25 d. įstaigos bendruomenė paminėjo pasaulinę Žemės dieną. Pasaulinei Žemės dienai pasirinktas pavasario lygiadienis – laikas, kai dienos ir nakties ilgumoas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose.  Pasaulinė Žemės diena  mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie saugios ir sveikos gamtinės aplinkos kūrimo,  puoselėjimo ir saugojimo. Kviečia susimąstyti, ką mes darysime, kaip gyvensime, kad išsaugotume Žemę. Savaitės veiklų metu ir renginyje vaikučiai praplėtė žinias apie aplinkos apsaugos svarbą, skatinant kasdieninį gamtos pažinimo siekį.

Kalba yra ne tik bendravimo, susisiekimo, ryšių priemonė, bet ir kūrybos būdas, todėl kovo mėnesį įstaigoje buvo suorganizuota kūrybinių darbelių paroda ,,Mano žodeliai Lietuvai”, kurioje dalyvavo įstaigos bendruomenė. Ši paroda skirta stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos, lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms atminti.

Justina Marcinkevičius: ,,Kalbos gyvybė priklauso nuo gebėjimo bendrauti. Tad kalbėkime, bendraukime, dalinkimės”. 

2022-03-09, 10, 11 dienomis   įstaigoje vyko Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti,  perteikiant vaikams pergalės už Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse. Vaikai buvo skatinami kovoti garbingai. Meilę  Lietuvai  vaikai reiškė savo pelnytais taškais, dainavo tautines dainas.  Festivalio metu vaikai ne tik lavino kamuolio metimo, gaudymo, varymo, technikos pagrindus, bet ir atliko įvairias užduotis skatinančias patriotiškumo jausmui ugdyti, siejant jį su pergalėmis sporte. Sportinis azartas parodė, kad trikrepšio žaidimas vaikams suteikia džiugių emocijų, ugdo judamuosius ir socialinius gebėjimus.