Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas

Kodėlčiuko archyvas

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Partneriai

Partneriai

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” muzikos grupė ,,Smalsučiai” dalyvavo Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, 1-4 klasių mokinių festivalyje ,,Dėkoju mamai ir Marijai 2024”.
Festivalyje vaikai atliko A. Sendžikienės dainą ,,Dovana mamai” ir nežinomo autoriaus giesmę ,,Globok, Marija”. Ugdytinius paruošė meninio ugdymo mokytojos Ignė Elena Bulbenko ir Greta Drenseikaitė-Paliulienė.
Festivalis skirtas puoselėti ir populiarinti giesmių ir dainų mamai atlikimą, ugdyti krikščioniškąsias vertybes, meilę, gėrį, tikėjimą. Vaikai patyrė geras emocijas bažnyčioje, klausėsi kitų kolektyvų atliekamų dainų ir giesmių, turtino muzikinį skonį.

Gegužės 4 d. Kauno sporto halėje vyko didysis finalinis „Lietuvos mažųjų žaidynių 2024“ festivalis. Tai  yra didžiausias šalyje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas sporto ir fizinio aktyvumo projektas, kurį organizuoja ir remia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) bei Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Jubiliejiniame 10-ame Lietuvos Mažųjų Žaidynių finaliniame festivalyje dalyvavo mokytojos: Rūta Akelaitienė ir Virginija Aukštakienė su ugdytinių komanda, vaikučiai  išbandė 10 smagių rungčių ir parodė projekto metu įgytus fizinius gebėjimus.
Sportinių rungčių metu sėkmingai įveikėme užduotis. Džiaugiamės, kad tėveliai aktyviai įsitraukė į  renginį ir dalyvamo rungtyse. Apie dalyvavimą didžiajame finaliniame „Lietuvos mažųjų žaidynių 2024“ festivalyje primins į ugdymo įstaigą parvežta komandos taurė, bei medaliai. Nuoširdžiai dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams už dalyvavimą ir palaikymą.
Sveikiname sportininkus!!!

Lopšelio-darželio ,,Svirnelis” krepšininkų komanda dalyvavo krepšinio varžybose ir užėmė II vietą. Sveikiname šaunuolius!!!

,,Lietuvos mažųjų žaidynių” II etape, balandžio 26 dieną  vyko ,,Lietuvos mažųjų žaidynių” festivalis įstaigoje. Festivalio  metu  atlikome tradicinę ,,Ąžuolo mankštą” su muzika,  įveikėme paruoštas sportines  užduotis, renginio pabaigoje vaikučiai buvo apdovanoti gausiais aplodismentais ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto diplomais.  Džiaugiamės, kad aktyvi fizinė veikla apjungė visus dalyvius ir suteikė daug teigiamų emocijų.

Mūsų įstaiga dalyvavo projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės”. Projekto organizatoriai:
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. Projekto tikslas: didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.
Projekto etapus organizavo ir vykdė mokytoja Rūta Akelaitienė.
I-ąjame etape vyko virtualios fizinio ugdymo pamokėlės nuo 2024 02 05 iki 2024 03 31.

Mamytė                                                                                                                                                                                                
Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti,
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? – Mamytė, mamytė!

Kas perdien su manim nepailsus
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

Kas šiltais patalėliais paklojo
Man sapnų tų gražiųjų lovytę,
Kas kaip angelas sargas rymojo
Per naktis prie manęs? – Ji – mamytė!

(Vytė Nemunėlis)

Motinystė – tai menas išmokyti gyvenimo meno. Ačiū, Jums, už gyvenimo pamokas!

Būkite laimingos, mylimos ir mylinčios, brangiosios Mamos!

 

Gegužės 6–10 dienomis nuo 10 iki 18 valandos Kauno ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose ir kitose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“. Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą. Adresus galite sužinoti ir informacijos apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą surasti Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės skyrelyje  Švietimas“ (http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/).

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jis pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 5 metai, t. y. gim. 2019 m. iki balandžio 30 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (t. y. gim. 2018 m.).

Raginame tokio amžiaus namuose ugdomų vaikų tėvus (globėjus) iki gegužės pabaigos pateikti prašymus švietimo įstaigoms, turinčioms priešmokyklines grupes. Tokios grupės veikia visose Kauno ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose-darželiuose, taip pat kai kuriose bendrojo ugdymo mokyklose. Kadangi priešmokyklinį ugdymą remia valstybė, ugdymas šiose grupėse yra nemokamas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

Balandžio 10 dieną Kauno Kalniečių parke su ,,Kiškučių” ir ,,Bitučių” grupėmis vykdėme  akciją ,,Judrūs vaikai – gamtos draugai”. Akcijos metu atlikome mankštą su muzika, žaidėme judriuosius žaidimus, gražinome aplinką – rinkome šiūkšles ir jas rūšiavome,  kūrėme mandalas iš antrinių žaliavų. Skatinome vaikus ne tik rūpintis ir tausoti gamtą, bet ir būti fiziškai aktyviais.

1 2 3 16