Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas

Kodėlčiuko archyvas

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Partneriai

Partneriai

2023-02-03 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektas ,,Interaktyviaisiais raidžių labirintais”, skirtas aktyvinti mokinių mokymąsi bei praplėsti ugdymo(si) galimybes, panaudojant interaktyviąsias mokymo(si) priemones.

Organizatorės – Ignė Elena Bulbenko, Sigita Žitinevičienė, Jolanta Ravinskienė, Jūratė Petravičienė, logopedė Irena Daugirdienė.

2023-01-20 d. įstaigos grupių aikštelėse vyko renginys ,,Žiemos išdaigos”. Renginio tikslas – motyvuoti vaikus, būti fiziškai aktyviais, skatinant rinktis sveiką gyvenseną. Ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo estafetėse, mankštinosi, atliko kūrybines užduotis su sniegu, žaidė sportinius žaidimus. Vaikučiai patyrė judėjimo džiaugsmą bei teigiamas emocijas, pagerino asmeninį fizinį pasirengimą ir stiprino sveikatą.

Gruodžio 8 d. įstaigoje vyko eglutės įžiebimo šventė ,,Senių besmegenių dovanos”.  Žaliaskarei papuošimus ir žaisliukus pagamino įstaigos bendruomenės nariai. Buvo smagu susitikti ir pasidžiaugti.

Mielieji,

Kalėdinėms svajonėms – sparnų,

Tikslams – aukščio,

Siekiams – ryžto ir atkaklumo,

Darbams – kūrybiškumo ir sėkmės,

Šeimai – santarvės ir meilės,

O dar – asmeninės laimės, džiaugsmo ir sveikatos!

Sveikiname su artėjančiomis šventėmis! Darželio bendruomenė

Projektas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, suremontuojant darželio patalpas, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyjant modernią ugdymo įrangą ir baldus.

Projekto rezultatai: suremontuotos darželio patalpos, kad jos atitiktų higienos normas ir įsigyta moderni ugdymo įranga ir baldai, atnaujintos ugdymo vietos ir padidintas ugdytinių skaičius.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 297 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Modernizavus Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis” infrastruktūrą, bus atnaujintos esamos erdvės bei sukurtos naujos ugdymo vietos, o teikiamos paslaugos taps kokybiškesnės, efektyvesnės bei atitinkančios šiuolaikinius ugdymo poreikius.

Besimokanti, nuolat tobulėjanti, plėtojanti įtraukiojo ugdymo idėjas, atvira naujovėms ikimokyklinė įstaiga, kurianti sąlygas sveikai ir laimingai vaikystei, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius,

kviečia vaikučius nuo 2 iki 6 metų ugdytis

Kauno lopšelyje – darželyje ,,Svirnelis“,

kurio bendruomenė vadovaujasi filosofija

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“ (O. Vaildas)

Mes siūlome:

 • Profesionalę pedagogų komandą;
 • Tikslingą vaikų gabumų ugdymą ir sudarytas galimybes dalyvauti įvairiuose konkursuose, varžybose, projektuose ir kt.;
 • Dėmesį kiekvienam vaikui;
 • Kokybišką švietimo pagalbą (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo);
 • Saugią aplinką;
 • Sistemingai tobulinamas vidaus ir lauko edukacines erdves, pritaikytas vaikų ugdymui;
 • Lauko erdvėse įkurtas sodo/daržo zonas, lauko grupes, sporto aikštes krepšiniui bei futbolui, sveikatingumo taką ir kt.);
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimus (krepšinio, futbolo, anglų kalbos);
 • Dailės, sporto, šokio, muzikos užsiėmimus (nemokamai);
 • Tėvų poreikiams pritaikytą grupių darbo laiką;
 • Sveikatai palankų vaikų maitinimą.

Daugiau informacijos tel. 8 37 31 17 35

Projekto ,,Tiesiu draugystei rankeles” data: 2022-11-21 – 2022-11-30

Tikslas – užtikrinti vaikų gerą socialinę, emocinę savijautą, formuojant draugiškus tarpusavio santykius. Projekto metu vaikai įgis žinių apie draugiškus  žmonių santykius, susiras naujų draugų, padės vieni kitiems; praplės kalbinius, kūrybinius, pažintinius, socialinius gebėjimus; lavins smulkiąją motoriką. Tobulės mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas, stiprės socialinė partnerystė, gerosios darbo patirties ir idėjų sklaida.

2022-11-23 vyko susitikimas Zoom aplinkoje ,,Bitučių” gr. ugdytinių su Žaliakalnio lopšelio-darželio ,,Saulutės” gr. vaikais ir pedagogais. Vaikai sekė ir aptarė pasaką ,,Du gaideliai”, skaitė ir kūrė patarles, atliko kalbinę užduotį ,,Draugystės žiedlapiai” ir kūrybinę užduotį ,,Naujų draugų šypsenos”, žaidė žaidimus ,,Dižiausias draugas” , ,,Jei smagu draugų būry”.

Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. 2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas.  Aptariant  tolerancijos temą, mokytojos su vaikais kalbėjo apie savo artimiausią aplinką, kurioje gyvena, diskutavo apie žmonių tarpusavio santykius, piešė piešinius, aplikavo, kūrė savo svajonių namus.

Rudenį apmiršta visa gamta, lauke vis daugiau tamsos. Turime daugiau laiko susitelkimui, apmąstymams. Atsisveikinimui su rudeniu mokytojos Diana Kochanauskienė ir Gražina Urbienė 2022-11-15 dieną įstaigoje suorganizavo renginį ,,Ožio diena“. Ožio diena – paskutinė rudens šventė, ritualinės rudens palydos, skirtos pakviesti žiemai.  ,,Bitučių” grupės vaikai persirengė piemenėliais, vedė baltą ,,Ožį” aplink beržą tris kartus, kad greičiau pasnigtų ir nereikėtų ganyti. Visi sakėme stebuklingus žodžius – sniegas, sniegelis, sniegutis. Dainavome daineles debesėliui, lietui, minėme mįsles, žaidėme. Pabaigoje šventės vaišinomės obuoliais, sūriu bei medumi. Kartu patyrėme nuostabų bendrystės jausmą, puoselėjome senąsias tradicijas,  patyrėme daug džiugių akimirkų.

 

 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis, būdingas didelis judėjimo poreikis. Atvėsus orams vis norisi optimizmo ir gerų emocijų. Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, padedantis siekti geros savijautos, todėl  2022-10, 11 mėn. įstaigoje buvo organizuota ir vykdoma akcija ,,Sportuojantis koridorius”.  Akcijos tikslas-skatinti vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje aplinkoje, erdvėje-koridoriuje. Vaikai ir pedagogai su džiaugsmu įveikė kliūčių ruožus, patyrė judėjimo džiaugsmą.