Duomenys kaupiami ir
saugomi juridinių asmenų
registre, kodas 191638647

Kodėlčiuko archyvas

Kodėlčiuko archyvas

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Partneriai

Partneriai

2023-04-27 darželio kieme vyko Respublikinė akcija ,,Judrūs vaikai-gamtos draugai’. Balandis švaros mėnuo, todėl tvarkėme, gražinome aplinką. Vaikus mokėme ne tik mylėti ir tausoti aplinką, bet ir skatinome jų fizinį aktyvumą gryname ore. Ugdytiniai mankštinosi su muzika, žaidė judriuosius žaidimus su pačių pasigamintomis netradicinėmis priemonėmis, mokėsi skirti geometrines figūras, spalvas, pakartojo atliekų rūšiavimo taisykles.

Gegužės 15–19 dienomis nuo 10 iki 18 valandos Kauno ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-darželiuose ir kitose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vyks atvirų durų dienos „Darželiai kviečia“. Kauno lopšelyje – darželyje ,,Svirnelis“ vyksta pastatų (S. Lozoraičio g. 24 ir Raštikio g. 21) apšiltinimo ir renovacijos darbai. Atsiprašome už nepatogumus. Kviečiame šeimas, namuose auginančias mažamečius vaikus, pasinaudoti puikia proga parinkti vaikui tinkamiausią ugdymo įstaigą. Adresus galite sužinoti ir informacijos apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą surasti Kauno miesto savivaldybės internetinės svetainės skyrelyje Švietimas (http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/).

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jis pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Taigi nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. jis bus teikiamas vaikams, gimusiems 2017 m. sausio – 2018 m. rugsėjo 1 d. Raginame tokio amžiaus namuose ugdomų vaikų tėvus (globėjus) iki gegužės pabaigos pateikti prašymus švietimo įstaigoms, turinčioms priešmokyklines grupes. Tokios grupės veikia visose Kauno ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose-darželiuose, taip pat kai kuriose bendrojo ugdymo mokyklose. Kadangi priešmokyklinį ugdymą remia valstybė, ugdymas šiose grupėse yra nemokamas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius

2023-04-25 darželio salėje vyko rytmetys ,,Jurgi, šildyk žemę”. Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių, jaunimo ir arkliaganių šventė. Per Jurgines pirmą kartą išgenami gyvuliai į lauką. Tikėta, jog Šv. Jurgis po žiemos šalčių atrakina žemę, pasiunčia į ją lietų ir išleidžia žolę.
Rytmečio metu vaikučiai susipažindino su Jurginių papročiais ir tradicijomis, skambėjo piemenų dainos, vaikai mokėsi senovinių piemenukų žaidimų, kuriuos ganant gyvulius vaikai žaisdavo laukuose. Išmoktus žaidimus vaikai su draugais žais lauke prisimindami šventę, pasakos draugams apie gyvuliukų naudą. Tai graži, linksma pavasario pradžios šventė.

Gerbiami mūsų bendruomenės nariai,

Esame dėkingi už Jūsų 2022 metais paskirtą paramą. Lėšos jau panaudotos – ugdymo kokybės gerinimui, priemonių įsigijimui.

Jūsų paskirti 1,2 proc. nuo sumokėto GPM gali virsti kokybiškesne lopšelio-darželio „Svirnelis“ ugdomąja aplinka. Bus sudarytos dar geresnės sąlygos vaikučių ugdomąjai, žaidybinei veiklai, įrengtas relaksacinis kambarys ugdytiniams.

Norime informuoti, kad tai nėra privaloma akcija, mūsų įstaiga jokiu būdu nekontroliuos ir neviešins rėmėjų

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 1,2 procentus nuo sumokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos lopšelio – darželio „Svirnelis“ veiklai vystyti. Tikimės Jūsų paramos ir 2023 metais. Dėkojame už Jūsų supratimą ir bendradarbiavimą.

Primename:

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Prašymą (Forma FR0512 ) gyventojas turi pateikti nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 1 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.

2022-01-01 – 2022-12-31 laikotarpio forma „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms“ (forma FR0512),

Prašymą FR0512  galima pateikti tik Elektroniniu būdu, prašymo FR0512 pateikimo ,,on-line” būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai naudojantis EDS, instrukcija, galite rasti adresu http://www.vmi.lt/.

Reikalingi duomenys paramai pravesti:

Paramos gavėjo kodas                        191638647

Paramos gavėjo  pavadinimas             Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“.

 

Esame dėkingi už Jūsų  siekius gerinti ugdomąją aplinką lopšelyje-darželyje ,,Svirnelis“.

Įstaigos bendruomenės vardu direktorė R. K. Tamulaitienė.

2023-03/04 mėn. priešmokyklinio ugdymo grupėse vyko projektas ,,Atverkime knygų skrynelę‘‘. Projekto tikslas  – skatinti vaikus domėtis knygelėmis, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką. Kalba yra viena svarbiausių žmonių bendravimo formų, todėl labai svarbu nuo mažens ugdyti vaiko kūrybiškumą, gebėjimą tiksliai ir taikliai reikšti mintis, kalbėti, bendrauti. Viena iš efektyvių kalbėjimo ir kalbos ugdymo metodų ir yra knygų skaitymas.

 ,,Knyga, knyga, dar kartą knyga. Niekas taip neišjudina ir neugdo vaiko fantazijos kaip knyga“  (A. Lindgren).

 

Projekto tikslas – ugdyti 1-7 metų vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje. Nuo 2023 02 01 iki  2023 03 31,  įstaigoje buvo  vykdomos fizinio raštingumo  pamokėlės.  Jų metu vaikai patyrė judėjimo džiaugsmą, didino fizinį aktyvumą,  pagerino dėmesio koncentraciją, socialinius ir emocinius įgūdžius.

 

Respublikinis projektas ,,Sveikata visus metus 2023″

Kovo mėnesio iššūkis  ,,Jeigu kiekvienas šluotų ties savo durim, visa gatvė būtų švari”.
Vaikų mintys:
Kajus – kai kiekvienas nusinešame savo indus nuo stalo – stalas būna švarus.
Austėja – jeigu kiekvienas padėsime žaislus į jų vietą, grupė visada bus švari ir tvarkinga.
Jokūbas – jeigu pleže nemėtysime šiukšlių – jūra bus švari ir gyvens ten daug žuvų.
Elzė – švariuose namuose geriau gyventi.
Bruknė – jeigu kiekvienas paimsime numestą šiukšlę – visur ir visad bus švaru. Bet geriau jų nemėtyti. ir dar reikia mokėti rūšiuoti.

 MovaviClips_Video_20230427-132548.mp4

 

Velykų kiškis
Eina kiškis takeliu
Su pintiniu krepšeliu.
O krepšelyje margučiai,
Duos kiškelis jų vaikučiams.
Kiekvienam dalins po vieną,
Kad Velykų šventės dieną
Būtų linksma ir smagu
Su kiškučio margučiu.

 

 

Pavasario švenčių proga linkime dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį!

Su Šv. Velykomis! Pasitikime naują gyvybės ratą, kuris būtų kupinas šviesių minčių ir prasmingų darbų.

Jus sveikina darželio administracija